Oct 1, 2016

آیا "سازمان ترور فتح الله گولن " و اردوغان مساوی اند؟

نوشتهء:  دوغو پرینچک - ترجمهء:  علی قره جه لو

بعد از اژه {سفر به شهرهای دریای اژه} به آنکارا، آدانا، مرسین، اسکندرون و از آنتاکیا به استامبول آمدیم.  در آنکارا با یک هئیت 13 نفری برگزیده از دیاربکر که به حزب وطن پیوسته بودند دیدار کردیم.  برای نوشتن در Rota  ملزمه زیادی جمع شده، شروع به کار می کنیم.  (1)
معنای عملی فاصله مساوی
در سفر به اطراف کشور نیز بدان برخوردیم.  در ستون های {روزنامه} "آیدینلیک" نیز گاهگداری بزبان آورده می شود.  حتی در 15 ژوئیه، شب اقدام به کودتا، و در آن ساعات بحرانی نیز، آنهم در "کانال اولوسال"  Ulusal Kanal یک نویسنده مان می گفت:  با فتح الله گولن و اردوغان "فاصله مساوی" دارد".  بهرحال، مدیر مسئول پخش "عدنان تورککان" برنامه را متوقف کرده، اطلاعیه ای که مربوط به همه ترکیه می شد و وظیفه همه را تعیین می کرد خواند:
1-  اقدام به این کودتا، از طرف سازمان ترور فتح الله گولن {FETÖ} طرفدار آمریکا انجام شده است.
2-  نیروهای مسلح ترک برعلیه این کودتا بوده، و در وحدت با ملت این کودتا را شکست خواهند داد.
آمریکا، با به آتش راندن گلادیوی فتح الله چی کودتا می کند و شما نیز "فاصله مساوی" نسبت به FETÖ و طیب اردوغان دارید!  وقتی به علت "گیرکردن" در دشمنی با طیب اردوغان نمی توانید علیه کودتا موضع گیری کنید، در کنار امپریالیسم آمریکا هستید.
ورشکستگی حقیرانه موضع گیری شب کودتا
آنهایی که مدعی "فاصله مساوی" داشتن نسبت به FETÖ و طیب اردوغان بودند، در کنار جبهه امپریالیسم آمریکا قرار می گرفتند و این موضع گیری حقیرانه، شب 15 ژوئیه 2016 ورشکست شد.
بین ترکیه و آمریکا یک جنگ پوشیده جریان دارد.  جنگ میهنی ترکیه!
اگر به این جنگ میهنی همراه  PKK/HDP برچسب "جنگ کاخ ریاست جمهوری" بزنید، غلطیدن به مواضع FETÖ و PKK است، و در پشت آن مواضع آمریکا قرار دارد.  در واقع آنچه که ورشکست شده است، همین موضع گیری است.
حالا ببینید، آنهایی که برچسب "جنگ کاخ ریاست جمهوری" می زدند، نمی توانند در کنار کودتای آمریکا بایستند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق ملت ترک، دشمن کودتای FETÖ است.  یعنی، اگر در کنار ملت ترک قرار گیرید، نمی توانید دارای فاصله مساوی نسبت به طیب اردوغان و فتح الله گولن باشید!
کجایش مساوی است
آمریکا نسبت به فتح الله گولن و طیب اردوغان دارای فاصله مساوی نیست.  امپریالیست های واشنگتن، FETO را علیه ترکیه به هجوم در می آورند.  ترکیه ای که مورد هجوم است، طیب اردوغان نیز در درون آن ترکیه قرار دارد.  "فاصله مساوی" را قبل از همه آمریکا بهم می زند.
PKK تحت کنترل آمریکاست، و در همکاری با FETÖ علیه ترکیه می جنگد.  PKK ای که علیه ترکیه می جنگد، در آن ترکیه، طیب اردوغان هم قرار دارد.  "فاصله مساوی" را PKK هم بهم می زند.
فتح الله گولن می خواهد که سرباز ترک در "جرابلس" شکست بخورد.  طیب اردوغان آینده خود را به موفقیت سرباز ترک بنا می کند. 
FETÖ علیه همکاری ترکیه با روسیه است.  طیب اردوغان به همکاری با روسیه روی می آورد.
FETÖ علیه همکاری ترکیه با ایران و سوریه است.  طیب اردوغان به همکاری با ایران و سوریه روی می آورد.
FETÖ بخاطر ماندن ترکیه در جبههء آتلانتیک دست به سلاح می برد، طیب اردوغان تلاش دارد وارد "سازمان همکاری شانگهای" شود، و در جستجوی راههای خروج از ناتو است.
جبهه گیری ها عینی اند.  در ریشه صف بندی های سیاسی و اجتماعی، تضادهای عینی وجود دارند.  شما نمی توانید آن جبهه بندی های عینی را بشکل دلخواه خودتان بوجود آورید.  شما با سربازان پلاستیک {اسباب بازی} بازی نمی کنید.  در درون جنگ های واقعی هستید. از هر کجای ترکیه و جهان که نگاه کنید، فاصله طیب اردوغان با فتح الله گولن یکی نیست، بلکه در جبهه های دشمن هم قرار دارند.  و آن دشمنی،  بر جبهه بندی ترکیه و آمریکا منطبق است.
با اشاره به واقعیت "درگذشته با هم بودند" نمی توانید حقیقت روز را پنهان کنید.
نگاه معیوب نیست، موضع دشمن است
مسئله، نگاه معیوب به فاصله ها نیست.
اگر در موضع جنگ میهنی نیستید، در موضع دشمن هستید،  مسئله تا این حد آشکار است.
"یالچین کوچوک"  Yalçın Kücük صریح است، در بحثی که در "اولوسال کانال" داشتیم،  "برای سرنگونی طیب اردوغان از متحد شدن با آمریکا دفاع می کرد.  (12 مارس 2016)
آنهایی که کور کورانه در دشمنی با اردوغان گیر کرده اند، ببینید تا کجا به سراشیب مواضع دشمن در می غلطند.  همه جا به این خیانت بر می خوریم.  آرزو می کنند که ارتش ترک شکست بخورد،  و از موفقیت آمریکا و پیاده نظام اش {PKK/PYD} به وجد می آیند.  (2) شب کودتا، برای موفقیت FETO دعا کردند.  بهم دیگر پیام هایی که از کودتا حمایت می کردند فرستادند.  در رسانه های اجتماعی بعنوان اینکه از "از دست دیکتاتور آزاد شدیم" فریاد های شادی سر دادند.
جنگ ترکیه - آمریکا ادامه دارد
جنگ ترکیه- آمریکا ادامه دارد.
در جنگ ها، دوستان و دشمنان تان را بدلخواه تان، نسبت به کینه هایتان، با حس انتقام تان و با بی شعوری تان نمی توانید تعیین کنید.
کی میهن دوست، کی در کنار دشمن قرار دارد،  کی مترقی، کی ارتجاعی است.  جواب این سوالات را موضع گیری تان نسبت به جنگ تعیین می کند. 
بعد از این همه تجربه، آیا دیگر دیدن {واقعیت}  ضرورت ندارد؟  آنهایی که در مقابل فاصله های نامساوی علامت مساوی می گذارند، در کنار امپریالیسم آمریکا و PKK/PYD موضع گیری می کنند.
آیا این هشدار کافی نیست؟

توضیحات مترجم
(1)  "روتا"  Rota، نام ستون دوغو پرینچک در روزنامه "آیدینلیک" Aydınlık است
(2)  پیاده نظام، نیروی زمینی
(3) لینک اصل مقاله 
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/dogu-perincek-yazdi-feto-ve-tayyip-erdogan-esit-mi-h119975.html

No comments: