ینی ایلینیز اوغورلو اولسون


Jan 7, 2018

در حاشیه شعارهای « رضا شاه روحت شاد » !

هدایت سلطاد زاده
تمام جوانی من در زندان های شاه گذشته است . با اینهمه ، درمن نه حس نفرتی  نسبت به او هست و نه حس انتقام جوئی نسبت به سلطنت. نمی خواهم سلطنت شاه را با جهنمی که «امام راحل » بوجود آورده است مقایسه کنم .زیرا قابل مقایسه نیستند.دربرابر رژیم حاکم ، گذشته رنگ باخته است . شاید در شعار « رضا شاه ، روحت شاد» ، بطور ضمنی  حس تحقیر حکومت اسلامی تهفته است.   ولی قراموش نباید کرد که  پایه های حکومت این طاعون سیاهی که کشور ما را به نابودی و تباهی کشانده است ، در همان دوره ریخته شد. جای هر مخالف و اندیشمند رژيم زندان بود و مرگ. دهان فرخی یزدی را با سوزن دوختند و ارانی را با آمپول هوا در زندان کشتند . تنها مذهب و مسجد آزاد بود و از یاری سلطنت بهره مند.

خشم و خروش مردم، حیله و نیرنگ رژیم


محمد حسین یحیایی
از مدت ها پیش انتظار آن می رفت که تهیدستان، زحمتکشان، جوانان بیکار، مایوس و سرخورده از دست حقه بازان سیاسی متشکل از چندین جناح حکومتی پا به میدان مبارزه بگذارند و خشم فرو خورده در سال های طولانی خود را به حامیان تبهکاران ، دزدان، فاسدان اجتماعی و اقتصادی، رانت خواران سیاسی که سال ها از خوان نعمت رژیم و اندوخته اندک مردم به ثروت های هنگفت و بادآورده رسیده و همچنان با استفاده از همه ابزار سرکوب، مذهب و حیله گری های ارتجاعی، بر گرده مردم مظلوم، رنجدیده و ستم کشیده نشسته و با تحقیر یکه تازی می کند، نشان دهند. نگرانی های رژیم از مدت ها پیش آغاز شده بود که گاهی نشانه های آن، از نگرانی و بیم مجلس نشینان، دولتمردان، اقتصاد دانان و کنشگران اجتماعی و سیاسی رژیم آشکار می شد،

ایرانیان و دونالد ترامپ


شهلا شفیق
اعتراض‌های شورشگرانه در ایران از همه سو حیرت برانگیخته، چه در میان حاکمان کشور، چه میان مشاهده گران داخلی و خارجی و چه نزد سیاستمداران غربی و... خیلی ها در موضع گیری احتیاط پیشه کرده اند. جز دونالد ترامپ که به صراحت حرفش را زده و همین خود برگیج سری و اغتشاش گفتارها از جمله در رسانه های جمعی فرانسوی افزوده. در این فضا برخی از صاحب نظران و روزنامه نگاران با تکراراین حرف که "نارضایتی ها ریشه اقتصادی دارد" از اهمیت رخداد های ایران میکاهند. حال آنکه حسن روحانی اشاره کرده که موضوع فقط اقتصادی نیست بی آنکه در روشن کردن دلایل اعتراضات فراتر رود.

Jan 3, 2018

نمودهای کُنشی یک انقلاب بی‌کُنش

محمد رضا نیکفر

این نوشته به این پرسش‌ها می‌پردازد:

• معنای رخدادهای خیزش دی‌ماه چیست؟
• آیا ادامه خواهند یافت؟
• آیا یک انقلاب آغاز شده است؟
• آیا می‌توانند حرکت‌های اعتراضی را مهار و سرکوب کنند؟

نوشته برمی‌نهد که آنچه در اوایل دی‌ماه
۱۳۹۶ در خیابان‌های ایران جریان یافت کنش‌گری یک “انقلاب بی‌کنش” است که منظور از آن تحولات عمیق در جامعه ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون است.

Jan 2, 2018

دویدن زیر زوزه گلوله‌ها – گزارش میدانی


طاهر خلجانی

آنچه به واسطه اخبار رسانه‌ها و فیلمهای ارسالی از شهرهای مختلف ایران با موضوع اعتراضات اخیر در ایران درک می‌شود تفاوت بسیاری با آن دریافتی دارد که در خیابان‌ها و در میان معترضین به دست می‌آید. در خیابانهای ایران چه خبر است؟ به نفع بر اندازی شعار داده می‌شود؟ خواسته اقتصادی است؟ اعتراض به بیکاری و گرسنگی است؟ در حمایت از خاندان پهلوی شعار می‌دهند؟ معترضان جمهوری می‌خواهند یا سلطنت؟

نامه به نسل نوین جویندگان آزادی و برابری

جمعی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب سال‌های دهه هشتاد شمسی

درود بر آنانی که جهانی بهتر را برای همین امروز و برای همگان می جویند و با دستهای پر از خشمشان در دستان همدیگر در برابر سپاهی از آهن و ارتجاع و سرمایه صف بسته اند. این نامه کوتاه را در زمانی می نویسیم که رعد و برق خشم مردمی از ثروت اندوزی حاکمان، بارانی از قیام و طغیان در شهرهای سراسر ایران سرازیر کرده و امیدی جمعی برای از بن افکندن نابرابری و دیکتاتوری را بربالیده است.

بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

تشکلهای مستقل کارگری

آن هنگام که حکومتگران به بن بست رسیده باشند و هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران‌هایی که خود بدست خویش ساخته اند، نداشته باشند و مردمِ به تنگ آمده از ظلم و بیداد، دیگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم دهند، هنگام اعتراضات گسترده‌ و زیر و رو کننده اجتماعی فرا میرسد.

Dec 31, 2017

سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول - نشانه ی عروج و زوال دو کشور

س. حاتملوی
در یک روز بارانی ماه نوامبر 2017 گذارم به نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول می افتد. محل نمایشکاه در خارج از شهر استانبول قرار دارد. علیرغم بعد مسافت, در عرض یک ساعت توسط مترو و متروبوس به محل نمایشگاه می رسم. 

بروشور چاپ شده حکایت از آن دارد که این نمایشگاه برای سی و ششمین بار و این بار با شعار « چه خوب که ادبیات وجود دارد», در شهر تاریخی استانبول بر پا می شود.

تحولات منطقه بعد از شکست پروژه استقلال بارزانی

علی قره جه لو
همکاری عراق، ترکیه، و ایران، پروژه استقلال بارزانی و قدرت های پشت سر او را با شکست مواجه کرد.  این همکاری نشان داد که عکس العمل مشترک در مقابل تهدید های خارجی چه قدرتی می تواند داشته باشد.  این همکاری همچنین نشان داد که، منافع ملی کشورهای منطقه ماورای تمامی منافع قرار داشته و قدرت های مخالف، و رقیب را نیز می تواند در مقابل تهدید مشترک به همکاری وادارد.  ولی، این به معنای منصرف شدن قدرت های جهانی (آمریکا) و اقمار آن (اسرائیل - عربستان) از هدف های خود درمنطقه نیز نمی باشد.  زیرا منصرف شدن آمریکا بعنوان یک قدرت امپریالیستی جهانی از "پروژه خاورمیانه بزرگ" برخلاف طبیعت اشیاء است.

بودجه خودمانی با دولت خودمانی

محمد حسین یحیایی


بار دیگر حسن روحانی لایحه بودجه در دست، به مجلس رفت و شعار های همیشگی خود را که دیگر خریداری در بین خودی ها هم ندارد تکرار کرد و این بار با صدایی بلند تر از گذشته فریاد زد که این بودجه اشتغال را بالا می برد، فقر و نابرایری اقتصادی را کاهش می دهد و رفاه اجتماعی و اقتصادی را به سرعت در گستره کشور می گستراند. یعنی بار دیگر به دروغپردازی های خود که از خمینی « خدعه » کرده به ارث برده و از همکاران پیشین تجربه آموخته ادامه داد.
لایحه بودجه امسال از نظر شکل با بودجه های گذشته تفاوت هایی دارد و بخشی از ردیف هزینه ها شفافتر به نظر می رسد، کلیات بودجه با در نظر گرفتن میزان تورم نسبت به سال های گذشته انقباضی است،

ترکیب تکنولوژی مدرن با خرافات خردستیز را در قرن بیست و یکم چگونه می توان درک و هضم کرد؟


با ورود ماشینها و قطارهای مسافرتی ژیروسکوپی به شهرها مشکل ترافیک حل خواهد شد!

بهتر است قبل از هر چیز به این ویدئوی زیبا و 57 ثانیه ای نگاه کنید و گوشه ای از ماشینها و قطارها و آینده شهرها را ببینید

Dec 10, 2017

رویکرد جهانی جنبش 21 آذر در آذربایجان

محمد حسین یحیایی


جنبش مردمی 21 آذر در آذربایجان که از سوی دهقانان، کارگران، روشنفکران و تهیدستان جامعه حمایت می شد، در مدت کوتاهی به رهبری « فرقه دمکرات آذربایجان » تغییرات مهمی در بینش، رفتار، گفتار و امید به آینده روشن در جامعه استبداد زده آذربایجان پدید آورد که سال ها احساس غرور و رضایت از آن با همه تبلیغات مسموم در خاطره ها باقی ماند و برخی نیز در چند سال گذشته به صورت یادمانده، خاطره، تاریخ نگاری و بازخوانی تاریخ و پژوهش منتشر شد، هر چند در برخی از آنها غرض ورزی، سیاه نمایی، اتهام زنی و دروغپردازی همراه با خود نمایی، فرصت طلبی و مغلطه کاری همچنان ادامه یافت.

حسین جاوید/ کهکشان شور و شعور تورانی

خبرگزاری میکروفون نیوز


14:47 - December 5, 2017

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ ۵ دسامبر سالروز درگذشت حسین جاوید یکی از بزرگترین اندیشمندان٬ ادیبان و مبارزان آذربایجان٬ توران و ایران است. شاید بتوان او را به دلیل وسعت٬ عمق و نوع اشعارش کهکشانی از شور و شعور تورانی دانست.
حسین راثی زاده در ذیحجه ۱۲۹۹/ اکتبر ۱۸۸۲ در نخجوان به دنیا آمد. پدرش، حاجی ملاعبداللّه، روضه خوان بود و از روستای شاه تختی، واقع در غرب نخجوان و نزدیک به ساحل ارس، به نخجوان مهاجرت کرده بود. و به سبب صدای لطیف خود، در نخجوان و باکو و شماخی و گنجه مشهور بود. برادر بزرگ حسین، شیخ محمد، هم در زمینه علوم دینی تحصیل کرده،

بحران لبنان: عجز جبهه آمریکاست (2)

نوشتهء:  رفعت باللی - ترجمهء:  محمود جوشغون


معلومات:  تسویه های درون خاندان عربستان سعودی در چهارم نوامبر، به اضافه استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان.  افزایش خطر جنگ بین ایران و جبهه اسرائیل - عربستان.  در پشت پرده آمریکا را می بینیم.
می توانیم بپرسیم:  اگر در یک طرف ایران و در در طرف دیگر، اتحاد اسرائیل - عربستان باشند، مرکز ثقل بحران کدام منطقه می تواند باشد؟  در نگاه اول خلیج فارس به نظر می آید.  چرا ؟  چون ایران و عربستان در طرفین آن قرار دارند.  اما چرا همه از لبنان حرف می زنند ؟  آیا این به معنای ایجاد سردرگمی است ؟  یا یک ضرورت است ؟

Dec 2, 2017

چیچک, آغاج, قوش

هرمان هسه - چئویره ن: س. سیداوالی


بوشلوقدا یالنیزسان,
اوره گین یالنیزلیقدان اود توتوب, یانیر.
اوچوروما یویورکن, سلاملاییر سنی
آجی نین قارانلیق چیچگی.

Nov 25, 2017

چهارِ غربی

رقیه کبیری
بویون سحردن ایندییه‌جن چهارِ غربی لاپ‌ نال‌چه‌یرلرین عاشورا آخشامینا اوخشاییر. گؤزوم چیخدی قاپی‌ گؤزوندن بوْیلانیب باخماقدان. آمما بو دئشیک ده اولماسایدی اؤزومو لاپ کور کیمی‌حیس ائدردیم. گئنه بو گؤز، باشیمی‌قاتیر. نئجه ده اولسا تک‌لیییمین یولداشی‌دیر بئله. هردن اؤز- اؤزومه دئییرم آخی سنه نه چهار غربی‌ده نه کئچیر؟ سونرا دئییرم: «نئجه‌کی منه نه؟ قونشو قونشونون کیملی‌ییندن، نه‌چی اولدوغوندان خبری اولماز بَه؟ مال- دؤولتینه، وار- یوخونا باش اوزالتمیرام کی، ایستیرم بیلم کیمدی؟‌هاردان گلیب، اصل- نسبلیدی یوخسا گؤبه‌لک کیمی‌ائله آپارتوماندا گؤیه‌ریب؟

آمریکا به دنبال گسترش جبهه به لبنان است (1)

نوشته:  رفعت باللی - ترجمه:  محمود جوشغون
وقایعی به مرکزیت عربستان در مقابل چشمان همگان در جریان هستند.  معلوم است که این وقایع در محدودهء عربستان نخواهد ماند.  آمریکا به دنبال گسترش جبهه به لبنان است.

در تماسی با یک مقام بلندپایه ایرانی سه نکته را که همگی در یک روز، چهارم نوامبر 2017 اتفاق افتاده اند، مطرح کردم:
1-   تسویه حساب های درون خاندان سعودی که توسط ولیعهد، شاهزاده محمد سلمان پیش برده می شود.  ده ها بازداشتی، شامل شاهزاده ها، وزراء و بوروکرات های بلند پایه.
2-  موشک بالستیکی که از یمن به طرف عربستان سعودی پرتاب شد.  هدف اش فرودگاه بین المللی ریاض، پایتخت عربستان بود. 

Nov 19, 2017

اوجادان دوشونورکن - ناظیم حکمت: حسرتلر و هیجران لار شاعیری (8)

س. سیداوالی


اوجادان دوشونورکن
اؤزوم- اؤزومه یاخالاندیم                               
...
دواملی اولاراق نشره وئرمه یه چالیشدیغیم بو یازیلار, کئچن اوچ- دورت ایلین عرضینده مجازی دونیادا گؤردوکلریم, ائشیتدیکلریم و اوخودوقلاریمین معین تاثراتی کیمی قلمه آلینمیشدیلار.
یازیلارین چوخونلوغو, آنا دیلیمیز آذربایجان تورکجه سینده یازیلمیشدیلار. لاکن استثنا اولاراق و وضعیتده ن آسیلی, بعضا فارس دیلینده ده یازماق مجبوریتینده قالمیشام.

Nov 12, 2017

شوق کشتن و خشم ایمان

گفتگوی اشپیگل با هرفرید مونکلر - ترجمه: حسین انورحقیقی 

سربازان غارتگر - 1647 - سباستیان ورانکس
هرفرید مونکلر، کارشناس علوم سیاسی آموزه هایی از جنگ سی­ ساله برای رودرویی با جنگ­های امروزی می گیرد و توضیح می­دهد که چرا اخلاق بیش ازاندازه، آسیب­ رسان است.  

مونکلر، 66 ساله، در دانشگاه هومبولت برلین تئوری سیاست و تاریخ ایده ها را تدریس می کند. وی با کارهایش در باره نیکولو ماکیاولی، استراتژیست قدرت از فلورانس معروف شد. این روزها کار سترگی از او درباره جنگ سی­ ساله در سالهای 1618 تا 1648 ، که طی آن کاتولیکها و پروتستان ها در بر سر حکمرانی مذهب در آلمان باهم به شدت می­جنگیدند، منتشر شده است.[1]

دوقتور سید عربی

درویش اوغلو


گوز تازا گیرمیشدی، مدرسه لر آچیلمیشدی. هاوا سرینلَمگه باشلامیشدی. بئشینجی کیلاسا گئدیردیم. طؤله دامیندا سردیگیمیز قوزلاری آخشام گون باتانا یاخین، گئجه گلن شئه ین قوزلاری تازادان ایسلاتماماسی اوچون، ییغاردیق. بیر آخشام آبا (آنامی آبا چاغیراردیق) ایله بیرلیکده طؤله دامیندا قوزلاری ییغارکن، آبا "آلله نعمتووه چوخ شوکور، بالا آلله برکت وئرسین، ماشاالله بو ایلکی قوزلار هر ایلکیندن داها ایری و ایچی دولودورلار" دئیه شوکور ائدیردی. آبانین آتاسیندان میراث قالمیش بیر زمیسی وار ایدی. آبا اؤزو زمیسینی گؤرمه میشدی. زمینین هاردا اولدوغونو، ائنینین - بویونون نئچه متیراولدوغونو بیلمزدی.

رفراندوم بارزانی، قانون اساسی عراق، و حقوق بین الملل

علی قره جه لو


مسیری که منتهی به رفراندوم شد
برای درک "رفراندوم استقلال" بارزانی، بایستی روندی که مسیر رفراندوم استقلال را هموار کرد، بازشناخت.  روندی که تجزیه کشورهای منطقه را تحمیل می کند، و خطا ها و دام هایی که سرراه کشورهای منطقه، گسترده می شود.
عصیان های مذهبی و یا فئودالی، قبل از تشکیل دولت های ملی {دولت - ملت} در منطقه، چه در ایران و چه در ترکیه وجود داشته اند.  ولی بعد از جنگ جهانی اول، این عصیان ها، با اعلام اصولی که با نام ویلسون رئیس جمهور آمریکا مترادف گردید {1918} جنبه استقلال خواهی پیدا کرد.