Sep 29, 2021

پیروزی طالبان در افغانستان

علی قره جه لو

پیروزی طالبان در افغانستان حقیقتی را آشکار کرد، دنیا دیگر دنیای سابق نیست.  بدون در نظر گرفتن حقیقت فوق، هیچ تحلیلی نه تنها نمی تواند واقع بینانه باشد، بلکه سبب موضع گیری های نادرست نیز خواهد شد.  تغییر و تحولاتی که در عرصه توازن نیروهای جهانی روی داده، زمینه های شکست آمریکا را نه تنها درافغانستان، بلکه پیشتر، درعراق، سوریه، لیبی، یمن، ونزوئلا، بولیوی، ...و دیگر کشورهای جهان فراهم کرده است.   مسلما این تغییر و تحولات نه یک شبه، بلکه طی یک روند طولانی اتفاق افتاده است.

تغییر و تحولات جهانی که شکست آمریکا بالاخص در افغانستان را نیز رقم زد، میتوان چنین بیان کرد: