Nov 17, 2015

اطلاعیه انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران)

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران)


بار دیگر ارتجاع حاکم بر ایران و این بار با یک برنامه مبتذل تلویزیونی، سیاست ضدمردمی و شوونیستی خود را علیه مردم آذربایجان و دیگر ترک زبانان کشور اعمال کرده و جامعه را بسوی بهت و بحران عظیمی پرتاب کرد؛ جامعه ای که بدون چنین لودگی هایی هم در بحران همه جانبه ای دست و پا می زند. سازمان صدا و سیمای کشور به مانند دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ضمن اینکه وظایف و تکالیف مربوط به خود را انجام نمی دهد، در برهه های زمانی مشخص دست به کارهایی می زند که جامعه نا بسامان موجود را بیش از پیش در معرض ازهم پاشیدگی قرار می دهد.
  با وجود اینکه رسالت صدا و سیما، اطلاع رسانی، ایجاد و پخش برنامه های مفید و متنوع برای بینندگان مختلف خود و ایجاد همدلی و وفاق برای عموم مردم ایران است و هزینه هنگفت آن از محل اموال عمومی یا به اصطلاح از بیت المال تامین می شود، بستری فراهم می کند که در آن برنامه هایی مانند «هتل فیتیله» که بظاهر جنبه آموزشی دارد، توازن موجود در جامعه را برهم ریزد.
صدا وسیما ضمن تبلیغ مداوم «اسلام ناب محمدی»، در عرصه فرهنگی و زبانی، حامل یک نوع افکار ناسیونالیستی و شووینیستی است. بارها در نمایش نامه ها و فیلمهایی که در تلویزیون ایران نشان داده شده، شاهد نقش منفی، با سطح فرهنگ پایین و اغلب با مشاغل کاملا" پیش پا افتادهء  مردان و زنان وابسته به ملیتهای غیرفارسی زبان که با لهجه غلیظی فارسی صحبت می کنند، بوده ایم. آنچه در روز جمعه گذشته شاهد نمایش آن بودیم، یک اشتباه تکنیکی، فنی و یا احیانا" اشتباهی ناشی از لغزش زبان نبوده است. متاسفانه در جامعه ما در حیطه فرهنگی، ناسیونالیسم و یا برتری طلبی ملی - نژادی گسترده ای حاکم است که زهر خود را تا ساده ترین مناسبات اجتماعی تزریق می کند. این ایران پرستی و بدیگر سخن آریاپرستی افراطی یکی از مکانیسم های اساسی اش تبلیغ افراطی زبان فارسی و بعبارتی فربه کردن زبان فارسی بر بستر نابودی سایر فرهنگ ها و زبان ها در ایران می باشد. درد بزرگ جامعه ماست که حدود صدسال گریبانگیر آنست.
پی آمد چنین توهین بزرگی در تلویزیون دولتی، اعتراضات گسترده مردم آذربایجان را در تهران و شهرهای بزرگ آذربایجان سبب شد. این نمایشهای خیابانی با آنکه مدنی و مسالمت آمیز بود در بعضی از شهرها با دخالت ماموران سرکوب و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. و با دستگیری عده کثیری از تظاهرکنندگان پایان یافت.
 ما ضمن همبستگی با مردم آذربایجان در این اعتراضات بر حق شان، خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان و برخورد جدی با پدیدآورندگان چنین بحران و سرکوبگران این تظاهرات خیابانی و مدنی هستیم. درعین حال ما خواهان وضع قوانینی هستیم که خلق آذربایجان و سایر مناطق کشور که در آنها ملیتهای غیر فارس زندگی می کنند، از حقوق انسانی و زبانی - فرهنگی مناسب برخوردار بوده و بتوانند به زبان مادری خود از کودکستان تا دانشگاه تحصیل بکنند. 


انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران)

No comments: