Nov 30, 2015

کتاب «مبانی لهجه‌شناسی زبان ترکی آذربایجانی(آواشناسی)» منتشر شد

فیروز رفاهی علمداری

مبانی لهجه‌شناسی زبان ترکی آذربایجانی(آواشناسی) نوشته‌ی دکتر فیروز رفاهی علمداری از سوی انتشارات فیروزان منتشر شد. این کتاب موضوعاتی همچون: گویش شناسی، آوا شناسی/ تاریخچه، دسته‌بندی، روشهای بررسی، راهنمای گردآوری مواد برای لهجه‌ها و دیگر موضوعات مرتبط با لهجه‌شناسی زبان ترکی آذربایجانی را شامل می‌شود. این کتاب را می‌توان در شهر تهران از انتشارات و کتابفروشی اندیشه‌نو (آقای یوسف فرزانه) واقع در میدان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، طبقه زیرزمین، پلاک ۱۰۱ به شماره تلفن۶۶۹۵۳۹۵۹ تهیه کرد.

No comments: