Feb 22, 2013

پیام دبیرکل یونسکو

روز جهانی زبان مادری

برگردان: ماشاالله رزمی

پیام ایرینا بوکووا دبیرکل یونسکو به مناسبت چهاردهمین سال بزرگداشت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری ‏


"زنده ماندن هر زبان منوط بر آن است که آن زبان خوانده شود و متون آموزشی و کتاب و نشریات به آن زبان چاپ و ‏وسیعا توزیع گردد."‏


روز جهانی زبان مادری مناسبت خوبی برای تاکید بر اهمیت زبان در ساختن هویت فردی و گروهی است که پایه تمام ‏زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را می‌سازد. چند فرهنگی بودن نیرو و فرصتی برای بشریت است و تنوع ‏فرهنگی ما را بازتاب می‌دهد، شکل گیری دیدگاه‌ها، تجدید ایده‌ها و توسعه تخیلات را تقویت می‌کند، و گفتگوی ‏متقابل اتنیک با حفظ حرمت زبان عملی می‌گردد. بدین خاطر است که یونسکو برای ارتقاء کاربرد همه زبان‌ها که ‏موتور درک متقابل انسان‌هاست تلاش می‌کند. ما آموزش زبان مادری را تشویق می‌کنیم که اجازه می‌دهد بهتر با ‏بی‌سوادی مبارزه کنیم و امکان تحصیلات با کیفیت بالا را فراهم سازیم. حفاظت از زبان‌ها به مردم هر محل اجازه می‌دهد تا ثبت، نگهداری و انتقال دانسته‌های‌شان را تضمین بکنند. زبان مادری وسیله‌ای است که به افراد امکان ‏می‌دهد نظریات خود را بیان بکنند و برای خود احترام کسب نمایند. زبان مادری نیروئی برای کسب موقعیت اجتماعی ‏است.

امسال یونسکو کشف رابطه بین زبان و کتاب را برای روز جهانی زبان مادری انتخاب کرده است. کتاب‌ها نیروی ‏صلح و ترقی هستند که می‌توانند در دسترس همگان قرار بگیرند. کتاب‌ها همچنین وسیله غنی کردن زبان ها هستند ‏و خط تکامل زبان را در طول تاریخ حفظ می‌کنند. در دوران تکنولوژی مدرن کتاب‌ها همچون ابزار ارزشمندی باقی ‏می‌مانند که قابل لمس کردن، پراتیک برای انتقال دانش، درک متقابل و ارتباط با دنیا می‌باشند. کتاب‌ها ستون‌های ‏جامعه علم و دانش بوده و در صف اول گسترش آزادی بیان و آموزش عمومی قرار دارند.‏

زنده ماندن هر زبان منوط بر آن است که آن زبان خوانده شود و متون آموزشی و کتاب و نشریات به آن زبان چاپ و ‏وسیعا توزیع گردد. در بعضی از کشورها نبود کتاب و متون درسی مکتوب به زبان مادری مانعی برای پیشرفت و ‏ترقی اجتماعی است و این به معنی محرومیت از حقوق پایه‌ای و آزادی بیان است. وسایل دیجیتال تا اندازه‌ای اجازه ‏می‌دهند بخشی از این کمبودها جبران گردند ولی به هیچ‌وجه کافی نخواهند بود و ما باید نشرکتاب را به صورت ‏عادلانه برای همگان فراهم سازیم – به‌ویژه برای کودکان تا بتوانند به زبان دلخواه خود مخصوصا به زبان مادری ‏خودشان بخوانند - گذاشتن این وسایل در اختیار همگان تسریع عملی کردن «آموزش برای همگان» از حالا تا ‏‏2015 می‌باشد. ترجمه در این کار بزرگ اهمیت زیادی دارد و پلی است که امکان آشنائی با جوامع دیگر را فراهم ‏می‌سازد.‏

به‌مناسبت چهاردهمین سال روز جهانی زبان مادری از همه اعضاء یونسکو، همه نویسندگان و معلمان جهان در ‏دانشگاه‌ها و کرسی‌های آموزشی و مدارس وابسته می‌خواهم که برای آشنائی بیشتر با اهمیت تنوع زبانی و فرهنگی ‏و آموزش به زبان مادری، با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند .‏

ایرینا بوکووا 21 فوریه 2013 ‏

No comments: