Feb 22, 2013

واژه‌ و زمان‌ در فارسى‌‏

روز جهانی زبان مادری

الف. تربیت

پژوهشی پیرامون بسامد واژه‌های خارجی در فارسی، با بازنگری تازه و حاشیه‌نویسی مفصل آقای ضیاء صدرالاشرافی


در این‌ مقاله‌، ما سعی‌ کرده‌ایم‌ گنجینه‌ لغات‌ فارسى (یا بهتر: زبان‌ فارسى) را از دیدگاهی‌ بررسی‌ کنیم ‌که‌ شاید چندان‌ ‏ادیبانه‌ نباشد، ولی‌ ما ترجیح‌ می‌دهیم‌ به‌ جای‌ گفتن‌ این‌ که‌ تعداد مُعتنابهی‌ لغت‌ از فلان ‌زبان‌ به‌ فلان‌ زبان‌ رفته‌ است‌، ‏بگوییم‌ که‌ این‌ مقدارِ معتنابه‌ چند درصد حجم‌ لغوی‌ زبان‌ یا یک حرف‌ به‌خصوص‌ است‌. این‌ طرز برخورد فهم‌ مطلب‌ را ‏آسان‌ و تجسم‌ آن‌ را دقیق‌ تر می‌سازد.‏

متن کامل مقاله در این نشانی (پ.د.اف)

No comments: