Mar 10, 2015

روز جهانی زن از نگاه طنز آلود یک زن روزنامه نگار عرب

روزنامه نگار عرب 

یک زن روزنامه نگار عرب ، با اشاره طنز آلودی به قوانین اسلامی در مورد زنان ، هشت مارس را اینگونه تبریک گفت:

میخواهم روزجهانی زن را با اشاره به مقام شامخ زن در اسلام و حرمت بزرگی که اسلام به زن قائل است ، و موارد زیر نمونه های بارز آنست جشن بگیرم:

۱- شهادت زن نصف مرد است زیرا زن عقل ناقصی دارد و موجود احساساتی است. بنابراین برای قبول شهادت او ، شاهد دیگری هنگام وقوع جرم برای اعتبار شهادت وی باید وجود داشته باشد.در غیر اینصورت بهتر است در خانه مانده و سکوت اختیار کند و نه زبان گشودن به بیان حقیقت و یا هر آنچه که او از آن خبر دار شده است.

۲ - اسلام حمایت از زن و کودکان را وظیفه مرد میداند ( مرد چه مزدوج باشد و چه جدا شده از همسر) . بهمین دلیل هم ما شاهد حضور زنان و کودکان بمدت سال های طولانی در پشت در های دادگاه ها نیستیم. بخاطر اینکه زنان ، چه مطلقه و چه غیر مطلقه، ازنفقه  لازم برای زندگی خود و کودکان خود بهره مند هستند و بر طبق آیه قرآن « از آنها حمایت کنید باندازه استطاعتی که دارید». وهمه مردها ، حتی بدون اجبار دادگاه ها خود را موظف به رعایت آن می دانند! پس مردها آدم های منزه و پارسائی هستند و راضی به فقر وفلاکت کودکان خود نخواهند بود و یا ادعای عسر و ناتوانی مالی نخواهند کرد و زن و کودکان چند درهمی شاید بدست آورند ، زیرا مرد چیزی بیش از آن نداشته است که بپردازد.

۳- یک مرد میتواند چهار زن بگیرد ، حتی اگر تمتع مالی چندانی نداشته و یا دچار معلولیت جسمی بوده باشد. دلیل آن اینست که طبیعتِ پستانداران ایجاب می کند که یک نر و چند ماده در کنار هم زندگی کنند.قوانین شریعت باید با طبیعت زندگی انطباق داشته باشد!

۴- سهم زن از ارث نصف مرد است.چرا؟ برای اینکه مرد عهده دار نگهداری از خانواده است ، حال آنکه زن در خانه نشسته و مشغول بزک و دوزک خود است و پول مرد را برای مدو پد حرام می کند. ولی اگر این ادعا با واقعیت جور در نیاید چی؟ : اگر زن کار کرده  و حتی بعضی از وقت ها دو شغله بوده و مسولیت خانواده را داشته باشد چی؟ در آنصورت بهتر است به آمار اعتقادی نداشته باشید ، بیشتر آنها یا دروغ است و یا برای کلک زدن به مردها!

۵- طلاق در اسلام خیلی سهل و ساده است! اسلام زن را مجبور نمی کند که خود را وابسته خانواده ای کند که عمر خود را پای آن گذاشته و برای تحکیم آن کوشیده است.یک مرد می تواند یک زن را با کلام شفاهی و یا کتبا ، و اگر کر و یا افلیج بوده باشد ، با ایماء و اشاره طلاق دهد! اسلام هیچگونه حق و حقوقی برای ثمره کار و تلاش زن قائل نیست و باید او  بلافاصله خانه را ترک کند ، اگر شوهر او سهم کوچک ویا مهریه ای را که  هنگام طلاق مجبور به پرداخت آن شده است به زن پرداخت ، او باید از این شوهر نجیب و سخاوتمند ممنون باشد!

۶- زن باید یک قیم داشته باشد .پدر ، برادر ، ودر صورت در قید حیات نبودن آنان ، عموی پدری و یا دائی ، ویا فردی مذکر از خانواده که ازدواج با آن حرام  است ، می تواند باشد . بدون اجازه قیم ، زن نمیتواند تقاضای شناسنامه ویا گذر نامه کرده و بدون اجازه او سفرکند.

۷- اسلام زن را  بمحض رسیدن به سن بلوغ ، مجبور به حجاب میکند ، حتی اگر او دهساله بوده باشد. این برای دفاع از عفت و بکارت زن  و جلوگیری از تحریک جنسی مرد و اشاعه فسق و فجور و هرزگی است! اگر بدن زن بخاطر ندیدن آفتاب دچار کمبود ویتامین د شد ، مساله ای نیست و میتواند از کپسول روغن ماهی

استفاده کند! و اگر ویتامین گیر او نیامد ، خداوند عالمیان ، اجر اورا روز آخرت دوبرابر خواهد کرد!

۸- اگر مرد زن را برای همخوابگی  به بستر فرخواند و زن امتناع کرد ، فرشتگان آن زن را لعن خواهند کرد ، حتی اگر دلیل امتناع ، بی احترامی مرد به زن بوده ویا حس عدم امنیت و یا بوی تعفن از مرد برخاسته باشد!

۹- اگر زن نسبت به مرد مرتکب نشوز و نافرمانی شود و  یا مرد چنین فکر کند ، مرد باید به زن اخطار دهد. اگر زن توبه نکرد ، مرد باید اورا ازخانه بیرون بیندازد! و اگر باز توبه نکرد ، مرد می تواند اورا کتک بزند ، حتی اگر زن هوشمند تر و دانش آموخته تر از مرد بوده و در آمد او برای حمایت از خانواده بیشتر از مرد بوده باشد!

۱۰- اسلام به به استراحت زن توجه کافی و وافی دارد ، بنابراین اورا از مشاغل حساسی مثل قضاوت معاف فرموده است . این برای تامین راحتی زن در خانه و داشتن فرصت کافی برای پرورش بچه ها و خدمت به همسر و حفظ رکن رکین خانواده است ، حتی اگر زن صاحب تالیفات آکادمیک یا یک محقق بوده باشد!

۱۱- سه چیز علامت بدشگونی است : خانه ، حیوان باربر ، و زن بودن .  چه مایه فخر و مباحات است که زنان این  سه شغل  حساس را از دست ندهند!

۱۲- اگر مردی در حال نماز خواندن بود و یک سگ یا یک الاغ و یا زن کنار آن مرد گذشت ، نماز او باطل خواهد بود،  زیرا زن زیبا و دلفریب است و باعث تحریک ( جنسی ) مرد خواهد شد!

 من این روز را به همه زنان ستم دیده و همنوع خود تبریک می گویم!

  
منبع : سوه الجندی
 
[1] Elaph.com, March 8, 2015.

No comments: