Mar 5, 2015

یاشار کمال نویسنده بزرگ ترک را از دست دادیم

تورکیه یازیچی لاری یاشار کمال حاقیندا


جهان یکی از بزرگترین رمان نویسان معاصر خود را از دست داد.  یاشار کمال، خالق "اینجه ممد" به ابدیت پیوست.  

دیدگاه های کوتاه برخی از نویسندگان، شاعران و منتقدین ادبی سرشناس ترکیه درباره زندگی، آثار، شخصیت و تاثیر ادبی یاشار کمال. 
اؤنر یاغجی  Öner Yağci
یاشار کمال نویسندگی خود را:  "فقر بزرگترین بلایی است که بر سر انسان آمده است، جنگ علیه فقر را هدف خود کرده ام .... شکنجه، جنگ، فقر جرم هایی برعلیه انسانیت اند. 
به قدرت انسان باور دارم، از این رو به قدرت سخن نیز باور دارم.  تلاش کردم تا ادبیات خود را بر روی این قدرت بنا کنم".  با جملات فوق تعریف کرد.
یاشار کمال صدایی از آناتولی است، صدای آناتولی است.  صدای انواع درخت، سبزه ، گل، حیوان، پرنده، حشره، رنگ و بو است که با شمردن تمام نمی شود.   زیبائی بی نظیر طبیعت و صدای انسانی است که در این طبیعت زندگی می کند.  صدایی است که در آن زحمت و عشق به انسان به اوج می رسد.

آتا اول بهرام اوغلو  Ataol Behramoğlu
یاشار کمال یکی از بزرگترین نویسندگان ترکیه است.  ریشه هایش به "کاراجا اوغلان"، "دادال اوغلو"، "کوراوغلو"، "یونس امره" و تا شعر مردمی مان می رسد.  یاشار کمال ترکی را به یکی بزرگترین زبان های نوشتاری جهان ارتقاء داده است.  تا زمانی که ترکی مان زندگی می کند، یاشار کمال هم زندگی را ادامه خواهد داد.  یعنی تا ابدیت.
اورهان آیدین  Orhan Aydın
فقدان یاشار کمال فقدان انسانیت زنده است.  فقدان طبیعت، دره، آب، پرنده، درخت، جنگل، رودخانه و آینده است.  فقدان یاشار کمال، فقدان شعر، رمان، حکایه است.  فقدان یاشار کمال فقدان انسان بودن و فقدان فضیلت است.  دیگر یک طرف مان فقیر، یتیم و بی کس است.
فریدون آنداچ  Feridun Andaç
او بنیان گذار یک زبان است.  خلق دنیایی در رمان چه معنایی دارد آنرا هم نشان می دهد.  احساس وجدان بشریت شدن، مدام تار و پود نویسندگی اش را تشکیل داد.
حسین حیدر Hüseyin Haydar
با درگذشت یاشار کمال، بشریت عارف بزرگ، منبع عمیق شعر را از دست داد.  او از پیشگامان پدران زبان بود.  پدر بزرگ زبان ترکی.  با زبان ترکی مان برفراز جهان، برروی زمین نسیم انسانیت عصر را به وزش درآورد.  نسیمی که از بطن چوکور اووا، از قله های توروس وزید به هفت اقلیم تندرستی و شادی زندگی بخشید.
عثمان شاهین  Osman Şahin
" در سرزمین داستان ها آناتولی، چهار "میتوس" وجود دارد.  اولین اش در عصر آنتیک زندگی کرده است.  هم شهری ازمیری مان "هومروس"، دومین اش عارف و شاعر خلق مان "یونس امره". سومین اش "ناظم حکمت" و چهارمین اش یاشار کمال است.
یاشار کمال ماده ی غذایی ی خالص زبان ترکی است.   او با ریشه های عمیق فرهنگی به آناتولی وابسته است.  در هنر او مشکلات جانکاه، درد ها و ترانه های سومر، آشور، خلق های خاورمیانه، تورکمان، کرد، عرب،  توروس، چوکوراووا جوانمردانه یکی می شوند.  او خوانندگان خود را از گذشته به آینده با روح عمیقی رو در رو می کند.  یاشار کمال آستانه امید است.  در هرنوشته اش ضربان قلب دهقان فقیر و کوچ نشینان شده است.  او دوست حقیقی طبیعت است.  او نفس غنچه ای که باز می شود، پروانه ای که پرواز می کند و ابرهای اشباع شده توروس است ... در بیان اش به ورای طبیعت  عبور و با قدرت تخیل، خارج از زمان را به طبیعت علاوه می کند".
یاشار کمال می گوید:  "من می خواهم ترکیه به سه چیز خود افتخار کند:  بازگشت به خویشتن و سیاست استقلالی که آتاترک آورد، سیستم آموزش دموکراتیکی که "حاقی تونقوچ"  Hakkı Tonguç  آورد و شعر انسانی و ملی ناظم حکمت  ... این ها دستاوردهای کمی نیستند".
یادش گرامی و خاطره اش ابدی باد

No comments: