Aug 8, 2013

Həmidzadə Şahdust

Qaynaq
آزاد
حمیدزاده – شاه‌دوست (خاطیره‌لر – 2)‏

AZAD
XATİRƏLƏR - 2


Həmidzadə soy adını Şahdust eləmədən İranda inqilab oldu. ‎Həmidzadənin yaltaqlıq etmək istədiyi şah İrandan qaçdı. ‎Şah yerinə bir sürü molla oturdu.‎


Mədrəsədə müəllim olan iş yoldaşım, şöhrəti Həmidzadə ikən ‎dəyişdirib, Şahdust eləmək istəyirdi. Ondan adının ‎dəyişdirmək istəyinin nədənini soruşanlara, Həmidzadə sözü ‎ərəbcədir, deyirdi. Ancaq ad dəyişdirməsinin gerçək nədəni ‎İran rejiminə yaltaqlıq etmək‏ ‏idi. Əlindən gəlsəydi adını da ‎Şahzadə qoyardı. Belə bir adı düşünsə də dilə gətirmirdi.‎

Həmidzadə soy adını Şahdust eləmədən İranda inqilab oldu. ‎Həmidzadənin yaltaqlıq etmək istədiyi şah İrandan qaçdı. ‎Şah yerinə bir sürü molla oturdu. İnqilab olub rejimin ‎dəyişməsindən sonra, muradına yetişməyən Həmidzadə isə ‎bığları qırxılmış pişik kimi öncə yerişini itirdi. Bir zaman dalda-‎bucaqda yeni rejimə yaman-yoğuz yağdırırdı. Ancaq sonra tez ‎özünə gəlib mollalara yaltaqlıq etməyə başladı. Qalın saqqal ‎qoydu. Öncə qorxa-qorxa, yavaş-yavaş sonra isə sıx-sıx ‎məscidə getdi.‎

Bir gün Həmidzadəyə: A dost, soy adını dəyişdirib Şahdust ‎qoymadığın yaxşı oldu, dedim. Hirsindən gözləri təpəsinə ‎çıxdı. Bax, səninlə duz-çörək yediyim üçün bu yol bu dadsız ‎sözünü bağışlıram, ancaq bundan sonra dilini ağzında yaxşı ‎saxla, bir daha belə sözlər eşitməyim, deyib çıxıb getdi... O ‎gündən sonra da Həmidzadəylə mənim gəl-gedim kəsildi.‎

Həmidzadə, Şahdust olub pullanmaqdan umudu suya düşsə ‎də indi artıq molladust olub pullu olmağın yolunu tapmışdı. ‎Tanınmış Cümə İmamlarının biriylə çəkdiyi şəkili qoltuq ‎cibinə yerləşdirərək işinə gəldiyi gün çıxarıb, çətinlik ‎törədənləri qorxudub öz işini görürdü.‎

O illərdə, İranın başqa yerlərində olduğu kimi bizim ‎yaşadığımız yerdə simintlə dəmir qiyməti qızıl bahasına ‎çatmışdı. Həmidzadə də yarı gizlin, yarı açıq simint-dəmir ‎qaçaqçılığı edirdi. O yoldan bərk varlı olmuşdu. ‎

Simint-demir qaçaqçılığı yaxşı gedirdi. Bir gün, o şəhərə yük ‎maşınıyla gizlicə qaçaq simintlə qaçaq dəmir gətirəndə yolda ‎pasdarlar maşını saxlayıb yoxlamağa başlayanda simintlə ‎dəmir görərlər, Həmidzadəni tanımadıqları üçün ondan izin ‎kağızı istərlər. İzin kağızı olmayınca da onu qaçaqçılıq etdiyi ‎üçün tutarlar. Ancaq, Həmidzadə göz üstündən qaş ‎oynatmadan qoltuq cibindən bütün pasdarların tanıyıb baş ‎əydiyi o mübarək, cümə imamının şəklini çıxarıb pasdarlara ‎göstərincə pasdarlar ondan üzür diləyib qaçaq malını şəhərə ‎aparmağına izin verərlər. ‎

Həmidzadə bir yandan müəllimlik aylığı alır, bir yandan ‎dəmir tacirliyindən pul çıxardıb bir yandan da siyasətə ‎qatıldıqı üçün bol-bol pul qazanırdı. Qaçaqçılıq yoluyla pul ‎çıxarmasına qarşı çıxan gəncləri zindanlara atdırırdı. Onun bu ‎işlərinə qarşı çıxan neçə-neçə müəllimi də zindanlara atdırdı.‎

Həmidzadənin məqamı getdikcə artırdı. Məqamı artdıqca da ‎saqqalı da uzanırdı. İşi bərkə düşəndə də qoltuq cibindən o ‎şəkli çıxarıb göstərərək çətinlikdən qurtulurdu. Onun bu pis ‎işlərinə qarşı çıxanlara da qan uddurudu. Evlərini yıxmayınca ‎əl çəkmirdi. Onun keçmiş illərdəki məktəb əməkdaşları da ‎artıq qorxudan onun gözünə görünməməyə çalışırdılar. ‎Birdən-birə qarşılarına çıxanda da atalar demişkən: "gördün ‎mü lotu, salam ver otu" sayağı yanında qorxudan ‎oturmasalar da tez salam verib yeyin-yeyin ondan ‎uzaqlaşırdılar.‎

Çox keçmədi. Həmidzadə qoltuq cibindəki o şəklin yardımıyla ‎daha yüksək məqama çatdı. Tehrana göndərildi. Tehrandan ‎şəhərimizə gələndə vəzir kimi qarşılanırdı.‎

Qoltuq cibindəki şəkilə sığınıb bir insanın haqqını yeyən, ‎balalarını zindanlara atdırmaqla, insanlara qan udduran ‎Həmidzadə kimi yaltaqlıqla böyük məqamlara çatanlar ‎hələdə devran sürürlər. Öz nəfləri üçün ciblərində şəkil ‎gəzdirənləri görəndə bu xatirə yadıma düşər çimçişirəm.‎

No comments: