Jun 13, 2013

XATİRƏLƏR

آزاد
خاطیره لر

AZAD

Gənclik illərimdən bir çox xatirəm var. Bu xatirələr yadıma düşəndə ‎rəngi qaçmış köhnə filmlər kimi gözümün qabağından ötüb keçərlər. ‎Ancaq, yadıma düşən xatirələrdən kimisi, elə bil dünən baş vermiş bir ‎hadisə kimi, çox güclü olaraq məni, gənclik illərimə aparırlar. Bu ‎xatirələrdən üçünü belə yazıları oxumağı sevənlər üçün burada ‎yazıram.‎


(1)‎
Qoçu Ələsgər


Bu, bizim məhəllənin lotusu olan Qoçu Ələsgərin xatirəmidir.‎

Qoçu Ələsgər başlanğıcda kasıb fəhlənin biriydi. Adı da yalnız Ələsgər ‎idi. ‎

O yekəpər bir kişiydi. Yekəpər olduğundan da bəxt ona yar oldu. Bir-‎iki yazıq kişiyə kötək vurmaqla ad çıxartdı. Yekəpər fəhlə olan ‎Ələsgərə, adam döyən olduğu üçün, xalqı incitdiyi üçün get-gedə Qoçu ‎Ələsgər adı verildi. Qoçu Ələsgər yan-yörəsinə 10-15 gədə-güdə ‎yığmaqla nüfuz sahibi oldu. Xalqdan zorla pul alıb jandarmlarla, ‎gedə-güdələrlə paylaşıb, beləliklə artıq şəhərə xanlıq edirdi.‎

Yoldaşlarımla onu görən kimi qorxudan ədəblə salam verib yanından ‎keçib gedərdik. Hərdən o, bizlərə məhəbbət göstərib:‎

Qardaş balaları dərslərinizi yaxşı oxuyun, deyərdi.‎

Bizlər də, baş üstə, deyib sovuşub uzaqlaşardıq. Hərdən də bizə:‎

Baxın, müəllimlər sizi incitsələr deyin gəlim qarınlarını söküm, ‎deyərdi.‎

Bizlər də, yox Ələsgər ağa, kimsə bizi incitmir, deyərdik.‎

Bir gün yoldaşlar arasında belə bir şayiə yayıldı: Qoçu Ələsgər ‎Tehranda İranın ən gözəl artisti ilə qol-boyun şəkil çəkib. Yalnız ‎yoldaşlarımız arasında deyil, şəhərin məmə yeyənlərindən tutmuş ‎pəpə yeyənlərinəcən bu böyük xəbərdən danışırdı. ‎

Mən də o artistə ürəkdən aşiq idim. Gücüm çatsaydı Ələsgərin ‎boynunu sındırardım. Ancaq, mən yalnız 14 yaşında cürünün ‎birisiydim. Mənim kimi 14 yaşında arıq biri o hündür lotu Ələsgərə nə ‎edə bilərdi? Ona gücümün çatmayacağını bildiyim üçün allaha ‎yalvarıb Ələsgərin boyunun sınmasını diləyirdim.‎

Bu arada yoldaşlarımdan bir çoxu da o artistə aşiq olduqlarını ‎öyrəndim. Ancaq üzülməkdən başqa əlimdən nə gələrdi? ‎

Nə isə, bir gün, məktəb yoldaşlarımızla birlikdə bu xəbərin doğru olub ‎olmadığını Ələsgərdən soruşmağa qərar verdik. Ona yaxınlaşıb, ‎salam verib, cürət edib:‎

Ələsgər ağa sizdən bir xahişimiz var. Deyə bilərikmi? dedik.‎

A mənim balaca qardaşlarım, siz məndən gözlərimi istəyin, dedi.‎

Ələsgər ağa, eşitdiyimizə görə, siz o gözəl artistlə bir şəkil çəkibsiniz. ‎Bu söz düzdürmü? Düzdürsə o çəkdiyiniz şəkili bizə də göstərmək ‎istərsinizmi?‎

Baxın balaca qardaşlarım, mən kimsəyə şəkil-məkil göstərməm ancaq ‎siz məhəlləmin uşaqları olduğunuz üçün buyurun göstərim. Bir daşın ‎üstündə oturub qoltuq cibindən pul kifini çıxardıb kifin içindən ‎sevdiyim o artistlə çəkdiyi fotoşəkili hamımıza göstərdi. Gözünüz ‎yamanlıq görməsin, mələk kimi gözləri xumar artistin şəklini görən ‎kimi elə bil hamımızın ürəyindən bir ox dəyib keçdi. Birdən hamılıqla ‎ürəkdən aaah çəkdik...‎

Şəkildə Ələsgərin əynində ütülü paltar, dodağında da siqaret vardı. ‎Buğlarını da iki yandan yanaqlarına doğru üstə burmuşdu. Üstəlik, ‎sağ qolunu da sevgilimin boynuna salmış sevincdən ağzı qulaqlarına ‎gəlmişdi. ‎

O gecə yatanda, üzgünlükdən yorğanı başıma çəkib, allaha yalvarıb: ‎Ay allah nə olaydı sevdiyim bu artist Qoçu Ələsgərlə evlənməyəydi, ‎deyirdim. Ayrıca, sevgilim bu Qoçu Ələsgərlə evlənsə, Qoçu bir gün ‎hirslənib onu da döyüb öldürməsindən qorxurdum. Gözlərimi yuxu ‎bürüyüncə, öz-özümə sabah tezdən durub, Seyid Əlinin yanına gedib, ‎bir cadu-pitik yazdıracağam, ta artistin ürəyi ondan soyusun deyə ‎düşünə-düşünə yuxlamışdım.‎

Bu hadisənin üstündən illər keçdi. Artıq gənc yaşıma gəlmişdim. Ancaq ‎yenə də o artisti sevdiyimi düşünürdüm... ‎

Günlərdən bir gün, bir iş üçün ilk kəz (ilk gəz, ilk dəfə) qatarla Tehrana ‎getmişdim. Qatardan enib eşiyə çıxanda yol qırağında bir çox artistin ‎hündür-hündür fotoşəkillərini, afişlərini gördüm. Bu afişlərin qabağında, ‎əllərində əks çəkmə maşınları olan oğlanlar: Yurddaşlar, gəlin 2 tümənə ‎istədiyiniz, sevdiyiniz artistlərlə şəkil çəkin!.. deyib uca səslə qışqırırdılar. ‎Oradan keçən insanların kimisi bu çığır-bağıra qulaq asmadan keçib ‎gedirdilər; az sayda, Qoçu Ələsgər kimi, bir neçəsi də bu iri şəkillərdəki ‎sevdikləri artistlərin boynuna qullarını salıb, poz verib, 2 tümənə şəkil ‎çəkib, şəkili şəkil çəkəndən alıb qoltuq ciblərinə qoyub gedirdilər. ‎

Gözlərim yeyin-yeyin, bir-bir bu iri fotoşəkillərin üstündən ötüb keçirdi. ‎Bu fotoşəkillər arasında bir də kimin şəklini görsəm yaxşıdır? Hə, o özünə ‎dəlicə aşiq olduğum, çox sevdiyim, məni üzüb o Qoçu Ələsgərlə qol-‎boyun şəkil çəkən o gözəl qadın artistin şəklini də gördüm. Elə düz o an, 6 ‎il boyunca boşuna üzüldüyümü, Qoçu Ələsgərin bu artistin özüylə yox ‎şəkliylə şəkil çəkmiş olduğunu, başıma börk keçirdiyini anladım. Bir az ‎duruxub o artistin şəklinə baxdım, sonra da öncə ağır-ağır daha sonra da ‎yeyin-yeyin yeriyib şəkillərin qabağından uzaqlaşdım...‎

No comments: