Nov 4, 2019

Dəliliyin ölçüsü

Dərvişoğlu
Cümə günü Oktober ayının onikisi, axşam saat yeddiyə yaxın, kamyonların hamısı birdən həfdəlik yoldan qayıtdıqlarından hər şofer kamyonunu yuvub, təhvil verib, evə getmək üçün tələsirdi. Hollanddan tut, Austriya və İsveçrəyə qədər bir çox supermarketlərə ət, tovuq və balıq satan böyük bir şirkətdə Kamyon şoferi olaraq işləyirdim. Bazar günü Axşam yola çıxardım, ancaq cümə günü axşam qayıdardaım.

Butovun burda oxuyon

No comments: