Aug 5, 2016

تئاتر یا جنگ ترکیه - آمریکا

دوغو پرینچک * - ترجمه علی قره جه لو 

یادداشت هایی درباره کودتای " سازمان ترور فتح الله گولن" *  (1)

روشنفکرانی چون "ییلماز اؤزدیل" Yılmaz Özdil ،"بکیر جوشکون"Bekir Coşkun ، و "امره کونگار" Emre Kongar که ارزش زیادی برایشان قائل هستم، به کودتای آمریکایی- فتح الله چی، که در جریان آن 300 نفر نظامی و غیر نظامی زندگی شان را از دست دادند، تئاتر گفتند.  حرف هایی چون  "کار اردوغان است" در هوا می چرخید.  آیا فقط آنها بودند؟   فتح الله گولن و PKK  نیز کودتا را "ئتاتر اردوغان" نامیدند!
جنگ ارگنه کن و بالیوز
ترکیه از سال 2007 تاکنون در حال جنگ با امپریالیسم آمریکاست.  آمریکا در 24 ژوئیه 2002  مانورهای نظامی تحت نام "مبارزه طلبی هزاره 2000" Millennium Challenge 2000) ( برای اشغال ترکیه انجام داد.
  {در صحرای نوادا}.  در 12 ژوئن 2007  بمب هایی که گویا در محله "عمرانیه" {استامبول} در یک حلبی آباد پیدا شده بود، روی میز پاسگاه پلیس محله "اوسکودار" Uskudar چیده شده بود.  تصاویری که با دوربین پلیس ظبط شده بود، سال ها بعد در جریان دادگاه ارگنه کن افشاء شد.  پلیسی که در این توطئه شرکت داشت، اسم رمز جنگی که آغاز شده بود را می داد.  او از فرمانده ارتش ترکیه با نام "حرام زاده" نام می برد.
پدر علم استراتژی "سون تسو"  Sun Tzu چینی، ترجیح اول در جنگ را "پیروزی بدون جنگ" تعریف می کند.  آمریکا فرماندهی ارتش را در اولین برخورد و بدون شلیک یک گلوله به اسارت گرفت. این تعرض با دستگیری گروهبان بازنشسته "اوکتای ییلدیریم" Oktay Yıldırım آغاز شد.  آن زمان هم گفتیم:  "اگر در مقابل این تعرض مقاومت نشود، تا فرماندهی ستاد ارتش کشیده خواهد شد"، و کشیده شد.  صدها ژنرال و دریا دار، هزاران افسر، بدون جنگ به اسارات درآمدند.  همه، از جمله فرماندهان، دچار حیرت شدند، زیرا نمی دانستند که در جنگی درگیرند.  آنها با تکیه به گفتمان "دولت مبتنی برحقوق"  Hukuk Devleti  تلاش می کردند که بی گناهی خود را بیان کنند.  در حالی که قلعه از درون فتح شده، و جنگ نه در زمینه قضایی که در زمینه ای جریان داشت که فقط سلاح ها سخن می گفتند.  فقط آنهایی که به زندان افتادند نبودند، فرمانده ستاد ارتش نیز به اسارت درآمده بود.  ارتش ترکیه در مقابل حمله ای که از جبهه حکومت شده بود، قرار گرفته بود.  گلادیوی فتح الله چی، اولین بار نیروی اش را نشان می داد.  بقدری نیرومند بود که فرماندهی ارتشی به آن بزرگی را بدون جنگ به اسارت گرفته بود.
توطئه های ارگنه کن - بالیوز جبهه ترکیه ی جنگ بزرگ، در غرب آسیا بود.  آمریکا با بکار بردن نیروی مسلح خود، عراق را تجزیه و بارزانستان را تاسیس کرده و همسایه مان شده بود.  نقشه های "کردستان آزاد"  Free Kurdistan  که بخشی از خاک ترکیه را نیز دربر می گرفت انتشار یافته بود.  حکومت آمریکا، بدون درهم شکستن مقاومت نیروهای مسلح ترکیه و "حزب کارگر" (حزب وطن) نمی توانست به اهداف خود برسد.  در واقع جنگی که علیه ترکیه آغاز شده بود، جنگ تاسیس کردستان بود، و یا صحیح تر، جنگ تاسیس اسرائیل دوم بود.  حکومت واشنگتن در مرحله اول جنگ تجزیه ترکیه، از گلادیوی فتح الله گولن استفاده کرد.  حکومت طیب اردوغان- عبدالله گول نیز در چارچوب نقشه امریکا همراه فتح الله گولن بودند.  هزاران افسر از ارتش اخراج و یا بازنشسته شدند.  فتح الله هوجا، از یک منظر "شورای عالی نظامی" {YAŞ} را تحت کنترل گرفت.  سیستم ترفیع در ارتش ترکیه دیگر توسط قضات و دادستان های فتح الله گولن در "دادگستری بشیکتاش" انجام می شد.  در این روند، بجای فرماندهان میهن دوست - آتاتورکچی، منسوبین فتح الله گولن بکار گمارده  شدند.  
جنگ دیوار، جنگ خندق
در جنگ آمریکا - ترکیه، بدنبال فروریختن دیوارهای زندان سیلیوری Silivri، ابتکار عمل بدست ترکیه افتاد.  {2014} نیروهای جبهه ترکیه برای پاکسازی FETÖ از درون نیروهای پلیس و قوه قضایی بحرکت درآمدند.  مهم تر از آن، در 24 ژوئیه 2015 ارتش و پلیس ترکیه آغاز به سرکوب مسلحانه ترور PKK کردند.  مبارزه علیه توطئه های ارگنه کن - بالیوز دیگر جنگ میهنی بود.  *
جنگ کریدور
آمریکا در سوریه نتوانست به هدف خود برسد، لذا در جنوب شرق ترکیه نیز با شکست روبرو شد.  جنگ میهنی در داخل مرزهای ترکیه دیگر ابعاد منطقه ای پیدا می کرد.  کریدور آمریکا - اسرائیل در شمال سوریه به جبهه جنگ تبدیل شد.  در طرف مقابل، آمریکا - اسرائیل و PKK/PYD بودند. در طرف بشریت نیز، عراق، ایران، روسیه و ترکیه بودند.
ترکیه از ابتدا اعلام کرد که اتصال باصطلاح "کریدور کرد" به دریای مدیترانه را در صورت لزوم با بکار بردن نیرو بهم خواهد زد.  علاوه برآن به همکاری با روسیه روی آورد.  آمریکا به این حرکت مصممانه ترکیه با بمب گذاری های انتحاری در شهرهای بزرگ ترکیه و کشتن صدها تن از شهروندان ترک پاسخ داد.  بدنبال آن هواپیمای روسیه را سرنگون کرد.  قدرت عملیاتی آمریکا در جبهه داخلی همچنان که در توطئه ارگنه کن بود، بازهم سازمان مسلح وابسته به FETÖ بود.  آنها در درون نیروی هوایی ترکیه لانه کرده بودند. 
با نامه طیب اردوغان به پوتین، روشن شد که ترکیه در مسئله کریدور کرد به سوی همکاری با روسیه سمت گیری کرده است.  بدنبال آن نامه، برای تحکیم جبهه داخلی، تشکیلات فتح الله گولن در درون ارتش میبایستی پاکسازی گردد.  تحقیقات و بازجویی ها از مدت ها قبل آغاز شده بود.  نهایتا، در اجلاس "شورای عالی نظامی" آنچه که احتمال داشت بر سر FETÖ بیاید، در ستون های روزنامه ها منعکس شد.  *
جنگ 15 ژوئیه
آمریکا بیش از این نمی توانست صبر کند، زیرا افسران FETÖ یا دستگیر می شدند، و یا بازنشسته می شدند، از این رو، توان عملیاتی وسیع آمریکا درهم می شکست.  ترکیه جبهه داخلی خود را تحکیم می کرد.  در این شرایط بود که به دگمه کودتا فشار داده شد.  آمریکا روز 15 ژوئیه، در کشورمان، با ارزش ترین موجودی خود را به سمت آتش راند.
اقدام به کودتای اخیر، اوج جنگ ترکیه - آمریکاست.  بدون تردید، همه، نتایج  پاکسازی ارتش را می دانند.  به نیرویی که آمریکا در 70 سال اخیر در دورن ارتش ترکیه برای پیش برد اهداف خود ایجاد کرده بود، ضربه کشنده ای وارد شده است. *
دفاعیات متهمین به کودتا
10 سال است که جنگی در جریان است.  آنهایی که این جنگ را "بساط اردوغان"، و یا "کار اردوغان" می نامند، آیا متوجه هستند، چه می کنند؟
وقتی کودتای خونین، کار طیب اردوغان می شود، چهره گلادیوی آمریکا و فتح الله گولن را پنهان می کنند.
آنهایی که جنگ میهنی را "جنگ اردوغان" می گفتند، وقتی خطاهای شان را تصحیح نکردند، به کودتای آمریکایی مهر "کار اردوغان" می زنند.  به نظر آنها، ارتش ترکیه برای "رای گرفتن آقای اردوغان و در حکومت ماندن" اش می جنگیدند.  در این شرایط، آیا متوجه نشدند که برای  Mehmetçik{سمبل سرباز ترک} کدام تبلیغاتی را پیش می بردند:  "علیه PKK جنگ نکنید، نگهبانی قصر اردوغان را نکنید"!
آنها، امروزهم، درهمان موضع هستند، می گویند:  "علیه کودتا موضع گیری نکنید"، "در تئاتر اردوغان شرکت نکنید".
کودتا را اردوغان سرهم بندی کرده، پس:  ادامه جنگ در جبهه آمریکا و فتح الله گولن علیه اروغان!  ادامه پشت کردن به تمامیت ارضی ترکیه!  ادامه سرپوش گذاشتن به کودتای فتح الله گولن!  ادامه بیگانگی با آرزوها و احساسات ملت ترک!
آیا، نقش بازی کردن در سناریوهای امپریالیسم آمریکا، سپر بلای کودتاگران FETÖ شدن، شایسته روشنفکران مان هست؟
خواهید دید، کودتاگرانی که بعنوان نیروی مسلح آمریکا جنگیده و هزاران انسان را بخون کشیده اند،  در دفاعیات شان در دادگاه ها  به نویسندگان مان مانند، ییلماز اؤزدیل، بکیر جوشکون و امره کونگار استناد خواهند کرد.

توضیحات مترجم:
*  "سازمان ترور فتح الله گولن" به اختصارFETÖ   گفته و نوشته می شود.  این سازمان با نام های دیگری مانند "گلادیو" و یا "کانتر گریلا" نیز نامیده می شوند.  آنها تشکیلاتی سری هستند که توسط آمریکا در کشورهای عضو ناتو سازماندهی شده اند تا ماندن این کشورها در جبهه ناتو تضمین گردد.  این تشکیلات سری نه تنها در نیروهای مسلح که در بوروکراسی، احزاب سیاسی، سندیکاها، سازمان های توده ای، رسانه ها، سازمان های غیر دولتی } NGO } نیز نفوذ و سازماندهی شده اند.
*  "دوغو پرینچک"  Doğu Perinçek  رهبر بلامنازع جنبش عظیم دانشجویی - جوانان  ترکیه {Dev - Genç} دراواخر سال های 60 بود.  او در سال های 70 "حزب کارگران و دهقانان ترکیه" را تاسیس و رهبری کرد، و بدنبال کودتای 12 سپتامبر 1980 زندانی شد و سال ها از شرکت در سیاست منع گردید.  در اوایل سال های 2000 "حزب سوسیالیست" را تاسیس و رهبری کرد.  این حزب بعد ها با تغییر نام به "حزب کارگر" فعالیت های خود را ادامه داد.  با توطئه ارگنه آمریکا - فتح الله گولن علیه نیروهای ملی و آتاتورکچی، در سال 2007 بازداشت و زندانی شد، و بعد از درهم شکستن توطئه ارگنه کن که خود و حزب اش نقش تعیین کننده ای در، درهم شکستن آن داشتند، در سال 2014 از زندان آزاد شد.  برای متحد کردن همه میهن دوستان از همه اقشار و طبقات ترکیه، نام حزب کارگر را به "حزب وطن" تغییر داد.  او حقوق دانی برجسته است.  پرینچک  تاکنون بیش از 50 کتاب در زمینه های  سیاست، تاریخ، حقوق، تئوری علمی و سوسیالیسم نوشته است.
*  فتح الله گولن، همراه قضات و دادستان های خود {که مهم ترین آنها بعد از درهم شکستن توطئه ارگنه کن به آمریکا و کانادا فرار کردند} آدم های خود را در ارتش ترفیع داد.  و بقولی "این آدم ها به سرعت نور در سلسله مراتب نظامی ترفیع یافته و به پست های حساسی گمارده شدند".  اکنون  همان آدم ها کودتا کردند.  AKP نیز با سیاست های نادرست و فرصت طلبانه خود با فتح الله گولن دست به یکی شده و در توطئه علیه ارتش و نیروهای ملی شریک جرم فتح الله گولن شد و نقش مخربی علیه منافع ملی ترکیه بازی کرد.   ولی زمانی که در سال 2014 توطئه های ارگنه کن و بالیوز با فروریختن دیوارهای زندان سیلیوری با شکست قطعی روبرو شد و زندانیان دسته دسته از زندان ها آزاد شدند، سرنوشت ترکیه  نیز تغییر کرد.   اینبار FETÖ زیر ضرب رفت و منسوبین فتح الله گولن از قوه قضایی و شهربانی پاکسازی شده و سرانجام نوبت به پاکسازی ارتش رسید. 
*  چند ماه بعد از سرنگونی هواپیمای بمب افکن روسیه در مرز ترکیه - سوریه کسانی که در قتل خلبان روسی دست داشتند در ترکیه دستگیر شدند.  آنها متهم به قتل خلبانی بودند که با چتر زمین نشسته بود، و ظاهرا افراطیون مذهبی بودند که در صفوف "النصره" علیه دولت سوریه می جنگیدند.  دستور سرنگونی را عوامل فتح الله گولن در نیروی هوایی ترکیه داده و نخست وزیر وقت ترکیه، داود اوغلو نیز که تمایلات افراطی آمریکایی - گولن داشت، آنرا تائید کرده بود.  دو تن از خلبانان ترک که در سرنگونی هواپیمای روسی دست داشتند، در جریان کودتای 15 ژوئیه  دستگیر شدند.  یکی از خلبانان در جریان کودتا شرکت فعال داشته است.   طیب اردوغان ماه ها بعد از این حادثه سرانجام مجبور به عذر خواهی از روسیه شد.  مشاور پوتین و رهبر "جنبش یورو اسیا"  "الکساندر دوگین" در مصاحبه ای اظهار داشت:  " کمالیست ها اردوغان را مجبور کردند که از روسیه عذر خواهی کند" و در مورد کودتا نیز در همان ساعات اولیه کودتا اظهار داشت:  "  اقدام به کودتا، کار نیروهای طرفدار آمریکا، علیه کمالیست ها است، شب کودتا  معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است، ولی نزدیکی های صبح نیروهای میهن دوست ترکیه کودتا را سرکوب کردند. اکنون دیگر هیچ نیرویی قادر نیست، از خروج ترکیه از ناتو، اصلاح روابط اش با مسکو، و قطع روابط  با آنهایی که قصد سرنگونی حکومت را داشتند، جلوگیری کند".
*  در اعلامیه کودتا {که از رادیو - تلویزون دولتی  TRT پخش شد}  به برنامه  و اقداماتی که قرار بود توسط کودتاگران در ترکیه اجراء گردد، اشاراتی شده است.  از جمله، به ترسیم دوباره نقشه ترکیه، صلح با فتح الله گولن - PKK ، تنظیم دوباره قانون اساسی ترکیه، برقراری دادگاه هایی برای تصحیح پاکسازی هایی که در قوه قضایی شده است.  یعنی سرکار آوردن دوباره عناصر فتح الله گولن ..... اینها  گفتمان هایی هستند که آمریکا در اعلامیه کودتای گولن بکار برده است!

لینک اصل مقاله: 
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/dogu-perincek-tiyatro-mu-turkiye-abd-savasi-mi-h113352.html
savasi-mi-20025
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/fetocu-darbe-basarili-olsaydi-harita-degisecekti-1326819

مقاله فوق، بخش اول سلسله مقالاتی است که که با عنوان "یادداشت هایی درباره کودتای  FETÖ " در رابطه با کودتای اخیر انتشار یافته است، بخش های دیگر نوشته، ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. بخشی از توضیحات مترجم، از مصاحبه نویسنده با روزنامه سؤزجو  Sözcü Gaztesiگرفته شده است.  لینک مصاحبه در فوق درج گردیده است.


ترجمه علی قره جه لو
25 ژوئن 2016

No comments: