Aug 28, 2016

توده های محافظه کار از کنترل آمریکا خارج می شوند - یادداشت هایی درباره کودتای آمریکایی فتح الله گولن (4)

دوغو پرینچک - ترجمه:  علی قره جه لو

داغون شدن کودتای آمریکایی دو پیامد مهم دارد.


در سطح دولت و ارتش:   گلادیو پاکسازی شد.  امپریالیسم آمریکا نیروی مسلح خود در درون ارتش ترک را از دست داد.
.
در سطح مردم {ملت}:  توده هایی که از سال 1945 تحت کنترل آمریکا بوده و "محافظه کار" و  یا "ملی گرا" نامیده می شوند به مواضع ضد آمریکایی روی می آورند.

جهش آگاهی در رای دهندگانی که "راست"  خوانده می شوند

امروز در هر گوشه کشور مردمی که  با پرچم های ترک در دست، در میدان ها جمع می شوند، در اکثریت خود آنهایی هستند که یا به  AKP و یا  MHP {حزب حرکت ملی} رای می دهند.  آنها قبلا  نیز به احزاب DYP {حزب راه راست}،ANAP {حزب مام وطن}، RP {حزب رفاه}، MSP{حزب سلامت ملی}، AP{حزب عدالت}، DP{ حزب دموکرات} رای می دادند.  به آنها عموما "انتخاب کنندگان راست" گفته می شود.  این توده ها از سال های 1960 تا سال های اخیر به احزاب سیستم وابسته بودند.  در یک معنی سوپاپ اطمینان آمریکا در جامعه محسوب می شدند.  بخش کوچکی از آنها حتی به نیروی ضربت آمریکا نیز تبدیل شدند.  چپ وقتی علیه آمریکا به حرکت در می آمد، بر علیه آنها همین نیروهای ضربت راست بکار گرفته می شدند.

بعد از کودتای آمریکایی سازمان ترور فتح الله گولن {FETÖ}، وضعیت تغییر کرده است.  توده های مردم تحت هژمونی آمریکا در عمل علیه آمریکا عصیان کرده و از چارچوب سیستم خارج می شوند.  این حادثه، جهش بزرگی در آگاهی توده های میلیونی است.

توده ها، با تجربه عملی خود به حقیقت دست می یابند.  ولی معمار دست یابی به حقیقت، که ما آنرا آگاهی می نامیم، حزب وطن است.  حزب وطن سال هاست که وظیفه خود را در متحد کردن مردم بدون توجه به چپ - راست  با موفقیت انجام  داده است.

بخشی از چپ قدیمی و یا بهتر بگوئیم چپ نما در روند همکاری با PKK تحت کنترل آمریکا درآمده و به ملت خود بیگانه شده است.  آنها به دهها میلیون انسانی که به مواضع ضد آمریکایی رسیده اند به دیده  لولو خورخوره نگاه می کنند.  ماشین تبلیغاتی آمریکا نیز، با تمام امکانات خود، در مرکز تولید "لولو خورخوره مردم" است.   در نظر آنها توده هایی که از کنترل آمریکا خارج می شوند، بزرگترین خطرند.

نشانه های تصمیم بزرگ

اما دیگر، آن خطر در صحنه تاریخ است، و نیروهای میهن دوست که در گذشته با نام چپ - راست نامیده می شدند، اکنون در جبهه ترکیه متحد می شوند.  مردم  و نیروهای دولتی نیز بخاطر تمامیت و استقلال میهن متحد می شوند.  آن مفاهیمی که در دستور کار روز قرار دارند،  "جنگ میهنی"، "جنگ استقلال دوم" هستند.  روند پیش رو را این عامل تعیین می کند.

می گفتیم، "ترکیه به سمت تصمیم بزرگ می رود"، بله می رود.

تصمیم بزرگ، رهایی از زنجیرهای سیستم آتلانتیک است.

ترکیه، دردهای خروج از روند "آمریکای کوچک" که از سال 1945 آغاز شد را زندگی می کند.  دیگر، مردم از موانعی که سیستم در آگاهی آنها تنیده بود عبور می کنند. (1)

توده هایی که تا دیروز به آمریکا گره خورده بودند، امروز علیه آمریکا جبهه گیری می کنند  این نشانه یک انقلاب است.

نشانه ها یکی دو تا نیست، یکی بعد از دیگری می آیند.

PKK به خندق ها دفن شد.

کمر سازمان ترور فتح الله گولن شکسته شد.

گلادیوی لانه کرده در دولت پاکسازی می شود.

در روابط ترکیه و روسیه افق های استراتژیک باز می شوند.

ترکیه وقتی در مسئله "کریدور کرد" {در شمال سوریه} در مقابل جبهه آمریکا صف آرایی کرد، به کشورهای آسیای غربی نزدیک می شود.

بقول "شعله پرینچک"  تا دیروز ادعانامه ها را "سیا" می نوشت، امروز ادعانامه ها برای اثبات جرم سیا نوشته می شوند.  تا دیروز، سیا، هم قاضی و هم دادستان بود، امروز در صندلی متهم نشانده  می شود. (2)

فرماندهان کودتای آمریکایی به زندان می افتند.  آن فرماندهانی که در مقابل آمریکا سرخم نکرده و زندانی شده بودند، امروز به مقام فرماندهی می رسند.

از طبقات زحمتکش تا سرمایه بزرگ، از چپ تا راست، وسیع ترین  اقشار ملت، دیگر، راه حل را نه در وابستگی به آمریکا، بلکه در استقلال جستجو می کنند.

همه این ها نشان می دهند که وارد یک دوران انقلابی شده ایم.

خلق {مردم} حکومت ملی

آمریکا، هم گلادیوی خود را از دست داد، هم توده های خلقی که به آن تکیه داشت.  دیگر، خلق حکومت ملی بوجود می آید.  مسئله دیدن این حقیقت است.  قبلا وقتی توده های وسیع خلق علیه آمریکا پرچم ترک را باهتزاز در می آوردند، چون از "محله ما" نبودند، قادر به دیدن آنها نبودیم.  خلق حکومت ملی را از کجا پیدا خواهیم کرد.  آیا آنها را از کره مریخ خواهیم آورد؟

قبلا آنهایی که بخود چپ یا راست می گفتند، در موضع استقلال بهم می رسند،  این وضعیت با تشکیل حکومت ملی به اوج خود خواهد رسید.

شعار "از جنگ میهنی به حکومت ملی" از زندگی نشات می گیرد و راه زندگی را روشنایی می بخشد.

توضیح مترجم:
(1)  اشاره به تبلیغات و وعده هایی است، که طرفداران آمریکا در ترکیه، بعد از عضویت ترکیه در ناتو{1948}  به مردم ترکیه می دادند.  تبدیل ترکیه به آمریکای کوچک با همکاری و کمک آمریکا!
(2)  "شعله پرینچک" همسر دوغو پرینچک رهبر حزب کارگر (وطن) و ستون نویس "روزنامه آیدینلیک" است.

ترجمه:  علی قره جه لو
15 اگوست 2016


No comments: