Apr 11, 2017

راه حل با کمترین هزینه برای ترکیه، تنها راه رهایی "آکپ"

نوشتهء:  محمد بدری گولتکین - ترجمهء:  علی قره جه لو

قبل از همه، این موضوع را باید ثبیت کرد:   نتیجه رفراندوم 16 آوریل چه "آری" باشد، چه "نه"، در سیاست آمریکا نسبت به حکومت آکپ AKP تغییری روی نخواهد داد.  آمریکا هر دو نتیجه را بهانه ای برای کوبیدن آکپ مود استفاده قرار خواهد داد.
چرا؟
زیرا، دفن کردن پکک PKK در خندق ها ، پاکسازی "سازمان ترور فتح الله گولن" FETO { پاکسازی گلادیوی آمریکا از نهادهای دولتی و جامعه}، و مهم تر از آن، قطع کردن کریدور آمریکا - اسرائیل با عملیات "سپر فرات"، و بدنبال کنفرانس "آستانا"، سمت گیری ترکیه به سمت  آسیا، و ایجاد روابط استراتژیک با روسیه، به منافع حیاتی آمریکا ضربه زده است.

همه این تحولات ناشی از ضرورت های ترکیه است.  برای حکومت حاضر در گذشته شانسی برای مقاومت در مقابل این تحولات وجود نداشت، و در آینده نیز وجود نخواهد داشت.  به این دلایل، آکپ و رجب طیب اردوغان از لحاظ آمریکا "غیرقابل اعتماد" اند.
بعد از این، همین تحولات را متفقین غربی دیگر آمریکا، بعنوان بهانه ای برای دنبال کردن سیاست های شان در مورد ترکیه و آکپ مورد استفاده قرار خواهند داد.
دستگیری "محمد هاکان آتیلا" معاون مدیر کل مسئول بانکداری بین المللی "هالک بانک"  Halk Bank  در آمریکا، و بدنبال آن گفته "مایکل روبین" دایر بر اینکه هدف بعدی "بلال اردوغان" {پسر اردوغان} است.  گفته های وزیر خارجه آلمان "سیگمار گابریل" در مصاحبه با نشریه "اشپیگل" دایر بر اینکه در صورت ادامه اتهامات نازی علیه حکومت آلمان، طبق قوانین آلمان محاکمه مقامات ترکیه موضوع بحث خواهد شد، تهدید هایی را که متوجه آکپ و ترکیه است، آشکار می کند.
بطور خلاصه، ترکیه از لحاظ آمریکا در موقعیت " کشوری که باید تکلیف اش روشن گردد"، قرار دارد.
حال با در نظر گرفتن واقعیت های فوق، در صورت آری و یا نه بودن نتیجه رفراندوم، تحولات احتمالی چه خواهد شد:
تحولات احتمالی در صورت نتیجه "آری" در رفراندوم
-   در صورت آری بودن نتیجه رفراندوم، اتهامات "دیکتاتوری" بشکل کمپین علیه اردوغان آغاز خواهد شد. 
-  در این صورت گروه های تروری که علیه ترکیه می جنگند، از جمله پکک از طرف کشورهای اروپایی بعنوان "جنگجویان آزادی" قلمداد خواهند شد.  درست آنچه که امروز در سوریه در مورد پکک انجام می گیرد. 
از آنجایی که سیستم ریاست از همین امروز ترکیه را به دو کمپ تقسیم کرده است، ترکیه در مقابل حملاتی از این قبیل از طرف کشورهای غربی دچار ضعف خواهد شد.
-   حکومت از همین امروز، از صبح تا شب، با گفتمان خود، "جبهه نه" را با سازمان های ترور مترادف قلمداد کرده و با اصرار آنرا ادامه می دهد.  میتوان پیش بینی کرد، در صورت نتیجه آری، موضع تهاجمی حکومت علیه حداقل نصف مردم ترکیه افزایش پیدا خواهد کرد.  در این صورت قطبی شدن جامعه عمیق تر خواهد گردید.
-  حکومتی که مشغول مبارزه با ترور و دست به گریبان بحران اقتصادی است، امکان ندارد بتواند در مقابل موج حملاتی که از غرب می آید مقاومت کند.  در این صورت نه تنها حکومت، بلکه در کل، ترکیه مجبور به پرداخت تاوان سنگینی خواهد شد.
تحولات احتمالی در صورت نتیجه "نه" در رفراندوم
-  در صورت نتیجه "نه" در رفراندوم، بازهم امپریالیسم غرب به حملات خود علیه حکومتی که با رفراندوم به خواست های خود نرسیده، و تضعیف شده است، ادامه خواهد داد.
-  اما اینبار، برخلاف نتیجه آری، خود را نه با "ملت ترک" تقسیم شده، بلکه متحد، رو در رو خواهد یافت.
-  همه احزاب سیاسی که در "جبهه نه" قرار دارند، می گویند، در صورت نه در رفراندوم، مقام ریاست جمهوری را مورد سوال قرار نخواهند داد، و حکومت هم می تواند به وظیفه خود ادامه دهد.
-  علاوه بر آن، حکومتی که از ملت جواب "نه" دریافت کرده است، احتیاج خواهد داشت تا با احزابی که در جبهه ترکیه قرار دارند کنار آمده و با آنها هماهنگی نشان دهد.  یعنی، شرایط برای همکاری همه احزاب و حل مشکلات بشکل جمعی و حرکت مشترک آنها مناسب خواهد گردید.  (1)
-  با در نظر گرفتن شرایط مثبت بین المللی، و همکاری نیروهای سیاسی در داخل، ترکیه خواهد توانست حملات کشورهای غرب را براحتی خنثی کند.
راه خروج و رهایی
با در نظر گرفتن هر دو احتمال، نتیجه "نه" برای آکپ راه رهایی است.
راه خروج با کمترین هزینه برای ترکیه، و تنها راه رهایی آکپ، از مسیر "نه" گفتن در رفراندوم 16 آوریل می گذرد.

توضیح مترجم:
(1)  رفعت باللی مفسر ترک در این باره می نویسد:
"غرب و آمریکا برای هر دو نتیجه، برنامه آماده دارند.  در هر دو احتمال، هدف تغییر نمی کند.  هدف، انشعاب در آکپ است.  فورمول حکومتی آمریکا معلوم است:  جناح عبدالله گل - داوود اوغلو در آکپ + طرفداران غرب در "حزب جمهوری خواه خلق CHP + طرفداران کردستان +  حدپ HDP .
نتیجه رفراندوم فقط روش را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بدین معنی:
1-   با نتیجه رفراندوم، یا قدرت در یک دست جمع خواهد شد.
2-   یا، با تشکیل یک حکومت بسیج ملی، همه نیروهای مشروع در آن شرکت خواهند کرد.
* لینک اصل مقاله: http://www.ulusalkanal.com.tr/turkiye-icin-en-az-maliyetli-cikis-yolu-akp-icin-biricik-kurtulus-makale,6226.html

No comments: