Jan 20, 2017

مردم آذربایجان، این بار گرفتار در تبعیض مالیاتی

محمد حسین یحیایی

یکی از خواسته های مهم حکومت ملی به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان از حاکمان تهران، هزینه 75 درصد از مالیات جمع آوری شده در آذربایجان در خود منطقه بود که به شدت با مخالفت ارتجاع حاکم بر تهران روبرو می شد و آنان را بسیار خشمگین می کرد، زیرا آنان بر این باور بودند که آذربایجانی زحمتکش، مولد و فداکار در طول تاریخ، از مال و جان خود گذشته، تولید کرده، مالیات داده تا ارتش سرکوبگر شکل گیرد، زبان فارسی با تحقیر زبان مادری در منطقه به زور تحمیل شود، فرهنگستان فارسی، نشریات و مطبوعات فارسی، رادیو و تلویزیون و مراکز آموزشی فارسی با انکار و تحقیر زبان های دیگر که توده های مردمی به آن سخن می گویند، دایر شوند، تا همراه با زبان یگانه، ملت واحد ساخته شود.
در نتیجه مخالفت با این سیاست های فرهنگی و اقتصادی که دریافت مالیات از مردم اساس آن را تشکیل می داد در طول این مدت به شدت سرکوب می شد..
حال چند دهه از آن تاریخ گذشته، انقلابی که اهداف بزرگی در سر داشت شکست خورده و ناکام شده، و از دل آن رژیمی سر بر آورده که سایه شوم جنگ و جنایت، استبداد و ارتجاع، تاریک اندیشی و خرافات را بر جامعه گسترده و هر روز هم ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. در این مدت رژیم حاکم سیاست های اقتصادی و فرهنگی پیشین را بازسازی کرده، همراه با فرهنگستان های مختلف فارسی، ده ها نهاد مذهبی را هم به آنها اضافه کرده، با هزینه هزاران میلیارد تومان از مالیات مردم به تقویت پایه های لرزان و رو به زوال خود پرداخته، تا مدت دیگری با عوام فریبی و بهره گیری از احساسات مذهبی مردم به حیات خود ادامه دهد. نگاهی به لوایح بودجه در این سال ها نشان می دهد که همواره از بودجه هزینه های عمرانی کاسته شده، به بودجه دفاعی و نهاد های مذهبی افزوده شده است. تا جائیکه هم اکنون 80 درصد از بودجه خرج هزینه های جاری کشور می شود، بگونه ای که حجم پروژه های عمرانی همواره رو به کاهش است. در نتیجه بیکاری و فقر با این روش و اقتصاد سیاسی همچنان ادامه پیدا کرده و فراگیر خواهد شد.
در لایحه بودجه 1396 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی داده شد، شگفتی عجیبی به چشم می خورد، در این لایحه به یک باره، مالیات استان آذربایجان شرقی تا 13 و نه دهم درصد افزایش پیدا می کند که از متوسط کشوری که 9 و چهار دهم درصد است بالاتر است، نباید فراموش شود که تهران با همه امکانات خود از تولید، توزیع، خدمات و دیگر منابع اقتصادی و انسانی، تنها 6 و هفت دهم درصد، استان فارس، 6و شش دهم درصد و اصفهان تنها 2 درصد شامل مالیات در این لایحه خواهند بود. این در شرایطی است که از اعتبارات استان آذربایجان شرقی به شدت کاسته شده و هیچگونه سرمایه گذاری پایه ای و زیر بنایی در آن صورت نگرفته است. حتا از ابتدای دولت روحانی که قرار بود، ستادی برای احیای دریاچه اورمیه تشکیل و راهکاری برای نجات دریاچه پیدا شود، قدم مهمی برداشته نشده و اعتبار اندکی هم به آن اختصاص داده نشده است.
اقتصاد آذربایجان شرقی بویژه تبریز که قطب صنعتی محسوب می شود، در حال رکود و جان کندن است، قطعه ساز ها یکی بعد از دیگری تعطیل شده، امکان بازگشایی و تولید در کوتاه مدت وجود ندارد، در چند سال گذشته بار دیگر فرار سرمایه و نیروی کار خبره و کارآمد از آذربایجان شتاب گرفته و با افزایش اینگونه تبعیض های مالیاتی شتاب بیشتری خواهد گرفت، که در آن صورت هدف تهران و سازمان برنامه و بودجه بیشتر مشخص می شود که کدام سیاست در پشت این افزایش مالیاتی قرار دارد. این پرسش را محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز، اسگو و آذرشهر در مجلس مطرح می کند و می پرسد: میزان سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف در مقایسه با سهم مالیات خیلی کم است، هدف کارشناسان و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی چیست؟ این اقدام به نارضایتی عمومی و بروز بحران های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد ( پایگاه اطلاع رسانی آناج، 26 بهمن ماه 95 ) اوضاع اقتصادی و اجتماعی در آذربایجان بقدری بحرانی و انفجاری است که اینگونه نمایندگان که خاستگاه نظامی و سپاهی دارند، با نگرانی از آینده، لب به سخن گشوده اند و به تهران در قالب یادآوری همراه با نگرانی هشدار می دهند. در این میان مسعود پزشگیان نایب رئیس مجلس و نماینده دیگر منطقه، با یادآوری افزایش مالیات استان می گوید: امیدوارم بتوانیم آن را با گفتگو و نامه نگاری، تعدیل کنیم
افزایش مالیات در آذربایجان در حالی است که آذربایجانی از حق مساوی در استفاده از امکانات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برخوردار نیست، هنوز گرفتار این تبعیض است که باید مالیات بپردازد و محروم از کاربرد زبان خود در مراکز آموزشی باشد و یا در مراکز قضایی از زبانی استفاده کند که گاهی در فهم آن مشکل دارد و از خدمات ترجمه هم بهره مند نباشد، زیرا مرتجعان تهران بر این باورند که زبان رسمی کشور فارسی است !
هنوز نامه نگاری نمایندگان آذربایجان به ریاست مجلس و معاون رئیس جمهور ( نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ) ادامه دارد. زهرا ساعی نماینده تبریز، اسگو و آذرشهر می گوید: تولید کنندگان و مردم از افزایش غیر منصفانه مالیات نگرانند، این افزایش نه انصاف و نه عادلانه است و نمایندگان مردم به شدت معترضند ( همانجا ). در اینجا باید یادآور شد که استان آذربایجان شرقی با نیم در صد از جمعیت تنها 2 و نیم درصد از بودجه را دریافت می کنند که خیلی کمتر از میزان مالیاتی است که به بودجه عمومی می پردازند. در این میان نهاد های صنفی هم مانند، کانون صنعت و معدن، اتاق بازرگانی استان و دبیر کارفرمایان آذربایجان هم به این افزایش مالیات اعتراض کرده به اطلاع نمایندگان استان در مجلس رسانده اند.
کوتاه سخن اینکه در شرایط رکود و کمبود شدید نقدینگی در تولید، افزایش مالیات با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد، زیرا تولید نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه با ادامه رکود بخش هایی از آن با تهدید تعطیلی و پایان فعالیت روبرو می شود و هر روز هم بر تعداد بیکاران افزوده می شود که این خود حجم تقاضا را کاهش می دهد، در نتیجه نه تولید، نه توزیع و نه خدمات توان پرداخت مالیات اضافی و تبعیض آلود را ندارند، بنابرین هدف از افزایش مالیات در استان، سیاسی است که خواهان کوچ و گریز سرمایه و نیروی کار زبده و کارآفرین از منطقه است.
محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se  

No comments: