Dec 24, 2016

رویای "سیستم ریاست" "آکپ" قبل از آغاز محکوم به شکست است

نوشتهء:  محمد بدری گولتکین ترجمهء:  علی قره جه لو

Mehmet Bedri Gültekin

"آکپ"  AKP  بار دیگر سرگرم عملی کردن "سیستم ریاستی" است که قبلا بارها بدان اقدام کرده و موفقیتی نداشته است. 
وضعیت تاسف بار اپوزیسیون درون مجلس به آکپ جسارت بخشیده است.  ولی حقیقت بزرگی وجود دارد که آکپ  حساب آنرا نکرده است.
اپوزیسیون واقعی آکپ نه در مجلس که در بیرون مجلس است.  همه تحولات مهم یکسال اخیر این حقیقت را بارها و بارها به ثبوت رسانده است.
موضع درست و مصمم در "جنگ میهنی" ، تصحیح روابط با روسیه، شکست اقدام به کودتای "سازمان ترور فتح الله گولن" FETO  در 15 ژوئیه، تلاش ها در زمینه عادی سازی روابط با سوریه، در تمامی این مسائل،
موضع گیری های مصمم تر از اپوزیسیون حکومت، که نهایتا حکومت را مجبور کرد تا در جهت برداشتن بعضی گام های مثبت اقدام کند، نه در مجلس که در بیرون مجلس بود.
آکپ، که دوبار پاسخ لازم را از مردم دریافت کرد ه بود، اینبار هم دریافت خواهد کرد
اکپ در سال های 2013 – 2012 همراه سه حزب دیگر مجلس، آغاز به تدوین قانون اساسی جدید کرد.  نتیجه دوسال تلاش در این زمینه "شکست" بود.  چنان که "جمیل چیچک" از رهبران آکپ با گفتن:  "نتوانستیم خواست قانون اساسی جدید در مردم بوجود آوریم" به این شکست اعتراف کرد.
آکپ با جسارت یافتن از نتایج انتخابات اول نوامبر {2015} یکبار دیگر در جهت تدوین قانون اساسی جدید و سیستم ریاست بحرکت در آمد، ولی "میزگردهای قانوت اساسی" که در مجلس تشکیل شده بود، در مدت کوتاهی ازهم پاشید.
"حزب وطن" در هردو نوبت نیز با بحرکت در آوردن مردم، جنبش مردمی را در موضع "قانون اساسی ملی"  سازماندهی کرد، و آکپ مجبور به عقب نشینی شد.
اکنون آکپ یک بار دیگر شانس خود را امتحان می کند.  ولی بازهم موفق نخواهد شد.
کسی که اقدام به تقسیم ملت کند، زیرپای ملت می ماند.
زیرا اقدام به به تغییر قانون اساسی، که سیستم ریاست آکپ را مد نظر دارد، نه در جهت متحد کردن ملت، بلکه برعکس، ملت را تقسیم می کند.
در حالی که امروز، بزرگترین احتیاج ترکیه اتحاد ملت مان است.  زیرا ترکیه بعنوان یک کل و یک ملت متحد می تواند با تهدید هایی که متوجه اوست مقابله کند.
ترکیه 14 ماه است که علیه ترور تجزیه طلبی که در پشت اش امپریالیسم آمریکا قرار دارد، در حال یک جنگ میهنی است، و در سوریه نیز هم اکنون، با آمریکا رو در رو شده است.
"سازمان ترور فتح لله گولن" FETÖ ، داعش و سازمان های ترور دینی، وحدت ملت و تمامیت کشور را هدف قرار داده اند، و بعد از  15 ژوئیه نیز تهدید تعصب دینی پایان نیافته  و در حال تداوم است.
در روزهای اخیر نیز شاهد تحولات زیادی هستیم که حاکی از این است که می خواهند ترکیه را بلحاظ اقتصادی بزانو در آورند.
در این شرایط، سیاست هایی که ملت مان را تقسیم کرده  و بجان هم بیاندازد، در خدمت دشمن قرار دارد.  این حقیقت را در درجه اول، آن شهروندانی که به آکپ رای داده اند، و از طرف قشرهای مختلف ملت مان تشخیص داده می شود.  بخاطر همین، رویای سیستم ریاست قبل از آغاز، بعنوان یک اقدام محکوم به شکست خواهد ماند. 
از این رو، آکپ، که سنگ سیستم ریاست را بلند کرده، برپای خود خواهد کوبید.
توضیح مترجم:
"سیستم ریاست"  Başkanlık Sistemi بدنبال غصب وظایف و مسئولیت های قوه مقننه {مجلس}، و دور زدن اراده ملت است، که از طریق کنترل و نظارت مجلس بر عملکرد  قوه مجریه اعمال می گردد.  و این خطری است که نه تنها دموکراسی ترکیه بلکه موجودیت ترکیه را نیز می تواند به خطر بیاندازد.  جالب است که دیروز "حدپ" HDP قول همکاری در این زمینه به حکومت داده بود، امروز نیز "محپ"  MHP این قول را به حکومت داده است. 
*  لینک اصل مقاله:                                      http://www.ulusalkanal.com.tr/ordusuz-kalmak -makale,5723.html
*  خوانندگان آشنا به زبان ترکی آناتولی، در مورد سیستم ریاست و بهانه ها و اصرار حکومت آکپ در این زمینه می توانند به مقاله "رضا زلیوت" Riza Zelyut  تحلیل گر مسائل ترکیه در لینک زیر مراجعه کنند.

No comments: