Oct 3, 2023

آذربایجان باشین ساغ اولسون

انجمن قلم آذربایجان (ایران) در تبعید 


خبر تلخ درگذشت آقای اصغر تاج احمدی، دوست فرهیخته، و از همکاران  نزدیک "انجمن قلم آذربایجان (ایران) در تبعید"، ما را در اندوه از دست دادن اش فرو برد.  مرحوم اصغر تاج احمدی از مبارزین قدیمی و فرهنگی آذربایجان بود، که با چندین نسل از مبارزین آذربایجان که در راه احقاق حقوق فرهنگی - سیاسی مبارزه کرده اند، آشنایی نزدیکی داشت و در انتقال تجارب خود به نسل های بعدی کوشا بود.  او خود، مقالات و ترجمه های زیادی در زمینه های زبان، فرهنگ، و مسائل اجتماعی آذربایجان نوشته و ترجمه کرده است.  

انجمن قلم آذربایجان (ایران) در تبعید، در گذشت این دوست فرهیخته، و انسان وارسته، را به خانواده، دوستان، ونسل جوان آذربایجان که در راه  حقوق و آرمان های انسانی خود تلاش می کنند، تسلیت می گوید.

یاد اش گرامی، و راه اش پر رهرو باد

مراسم ترحیم آن مرحوم در تاریخ 6 اکتبر در شهر استراسبورگ (فرانسه) برگزار خواهد شد.  جزئیات مراسم  به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

انجمن قلم آذربایجان (ایران) در تبعید  


No comments: