May 31, 2015

پیروزی نیروهای چپ در اسپانیا

احد واحدی


«پابلو ایگله سیاس» نامی است که امروزه امید را در دل جوانان اسپانیایی و به تبع آن در دل مردمی که از سیاستهای سنتی رهبران اتحادیه اروپا به تنگ آمده اند، فروزان کرده است. بار دیگر بعد از «الکسیس تسیپراس» یونانی، این رهبر 36 ساله «پودوموس» هست که در یک انتخابات استثنایی پیروزی را به اردوی زحمتکشان آورده است. من در مقاله ای که در زمان پیروزی حزب چپگرای «سیریزا» نوشته بودم، تاکید داشتم:


«هوشیاری سیاسی و فرصت شناسی استثنایی که مردم یونان از خود نشان دادند، شاید دریچه ای باشد بسوی روشنایی، روشنایی که از مردم فقیر اروپا دریغ شده است. حرکتی که مردم یونان در این انتخابات از خود نشان دادند، به احتمال خیلی زیاد تلنگری خواهد شد برای مردم سایر کشورهای نسبتا" فقیر اروپایی. و چه بسا پرچم جنبش سوسیالیستی و عدالت خواهی، این بار در اروپا به اهتزاز در آید.(1)
آیا اکنون این اسپانیا نیست که همین جنبش زحمتکشان را تداوم می بخشد؟ آیا حق دارم دوباره بنویسم:
«اینبار انتخابات (یونان) اسپانیا و نتیجه حاصله آن، اعتماد به نفس را در درون تمام چپهای جهان افزایش داده و امید را که در زیر هیاهوی تبلیغاتی سرمایه داری رو به افول نهاده بود، برای فتح مواضع جدید و پیشرفت های بیشتر شکوفا کرده است. اینست آن نقطه پر نکته که قلب انسان را مالامال از شادی می کند! ..»(2) بگذریم...
انتخابات محلی اسپانیا برای دولت های ایالتی و شهرداری ها که روز یکشنبه برگزار شد، حاکی از سقوط حزب حاکم «مردم» و فراهم شدن زمینه سیاسی برای قدرت یابی احزاب چپگرا گردید.
مردم اسپانیا در انتخابات روز یکشنبه، صحنه سیاسی کشور را تغییر داده و بر خلاف آرزوها و انتظارات «حزب مردم» به آنها پشت کردند.
چندین سال سیاست ریاضت اقتصادی که افزایش مالیاتها و کاهش درآمدها را در پی داشت به همراهی فساد مالی سیاستمداران احزاب حاکم، سبب روی آوری توده مردم به احزاب چپگرا گردیده است.
جنبش مخالفان دولت اسپانیا به سردمداری حزب چپگرای «پودموس»، پیروز بزرگ انتخابات شورای شهر و شهرداری های اسپانیا شده است. در انتخابات روز یکشنبه، حزب پودوموس که به خاطر مبارزه علیه ریاضت اقتصادی شهرت پیدا کرده است، به همراه دیگر احزاب مخالف دولت، توانست در بیشتر شهرهای اسپانیا از جمله «بارسلون» بر حزب حاکم «مردم» پیشی گیرد.
«پابلو ایگله سیاس» بنیانگذار و رهبر حزب پودوموس پس از این پیروزی گفت: « امشب یک شب جادویی در اسپانیاست. روزهای بعد روزهای آغازین تغییرات است. هنگام انتخابات اروپا من گفته بودم که: در اسپانیا تغییرات امکان پذیرست. این مسئله اکنون به واقعیت تبدیل شده است. من فکر می کنم این بهار تغییرات برای ما، پیروزی در انتخابات نوامبر را علیه حزب مردم به ارمغان خواهد اورد
پدر «پابلو ایگله سیاس»، محقق و پروفسور تاریخ و مادرش وکیل امور سندیکایی می باشد؛ پدرش قبلا" زندان کشیده و مادرش نیز بشکل زیرزمینی مبارزه کرده است. وی از سن 14 سالگی فعال در سیاست و عضو اتحادیه جوانان کمونیست اسپانیا بوده، پروفسور علوم سیاسی دانشگاه مادرید، تحلیلگر سیاسی و مودراتور برنامه های بحث در تلویزیون می باشد. پابلو ایگله سیاس، بنیانگذار و رهبر حزب پودموس می گوید: «دستور العمل کار ما بسیار روشن است. ما دستهایمان را بسوی همه دراز می کنیم اما هر کسی که می خواهد با ما به توافق برسد باید در نظر داشته باشد که راه ما در سیاست ورزی آینده باید از آنچه تا کنون انجام شده است متفاوت باشد ایگله سیاس در اصل با همین شیوه، به ائتلافهای گوناگون جهت نیل به پیروزی دست زده است. برخی از کاندیداهای سرشناس با اینکه عضو پودوموس نبوده اند ولی حزب بعلت اهداف مشترک با آنها در حیطه تغییرات، از کاندیداتوری آنها حمایت کرده است.
پودوموس، حزب نوساخته، حاصل جنبش خیابانی «خشمگینان» (کسانیکه از وضعیت اجتماعی موجود عصبی و خشمگین هستند) می باشد. پودوموس به رهبری ایگله سیاس توانست در عرض چند ماه بعد از تاسیس (در اکتبر 2015)، قدرت سیاسی موجود در جامعه اسپانیا را که مدت 32 سال بین احزاب «سوسیالیست» و «مردم» دست به دست می شد، بشکند. ایگله سیاس منتقد دولت و الیگارشی وابسته به آن می باشد، تغییر قانون اساسی، تغییر سیاست در قبال اتحادیه اروپا، وضع قوانین اساسی به نفع زحمتکشان و... در برنامه آتی وی و پودوموس قرار دارد.
حتی خانم «مانوئلا کارمنا» قاضی بازنشسته 71 ساله از کمونیستهای سابق که یکی دیگر از چهره های حاضر در جناح مخالف دولت بود و برای کسب مقام شهرداری مادرید در انتخابات شرکت کرده بود، در ائتلافی به نام «مادرید اکنون» با احزاب «سوسیالیست» و «پودوس» به عنوان شهردار مادرید، برگزیده شد. در برنامه 100 روزه آینده «کارمنا» که از روز 13 ژوئن آغاز می شود، از حالا در کنار اقدامات اجتماعی دیگر، جلوگیری از اخراج های بی رویه، آب و برق مجانی برای نیازمندان و خدمات عمومی حتی برای پناهندگان غیر قانونی قرار دارد.
«آدا کولائو» چهرهدیگر جنبش ضد دولتی «خشمگین ها» در بارسلون در صدر لیست قرار گرفته و از نامزد حزب محافظه کار پیشی جسته است. اکنون معلوم شده است که او شهردار مسلم بارسلون می باشد.
خانم آدا کولائو در شب انتخابات گفت: «لازم نیست کسی را ترس و واهمه فراگیرد، ما می خواهیم تنها گرسنگی و فساد را زیر و رو کنیموی پس از اعلام نتایج اولیه گفت: «امشب اتفاق مهمی افتاد... این نامزدی اجازه داد که در عرض چند ما، بارسلون و شهرداری این شهر به دست مردم بیافتد
آدا کولائو که اولین بار با مخالفت با «جنگ عراق» و «سیاست جهانی سازی» وارد سیاست شده بود، در سالهای اخیر، به دلیل راه اندازی کارزار حمایت از کسانی که خانه هایشان را در بحران اقتصادی از دست داده بودند، مشهور شد. از آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا، صدها هزار نفر به علت عدم توانایی در بازپرداخت اقساط وام مسکن، مجبور به واگذاری خانه هایشان به بانک ها شده و بی خانمان شده اند. جلوگیری از بی خانمان شدن هزاران تن نکته درخشانی است که در پرونده خانم کولائو قرار دارد. او نیز به سیاست ریاضت اقتصادی دولت اعتراض دارد و خواهان تغییرات اساسی در جامعه است.
«مانوئلا کارمنا» شهردار آینده مادرید و آدا کولائوشهردار بارسلون، نمادهای تغییرات سیاسی در اسپانیای امروز هستند. هر دو، جنبشهای ضد سیستم را در سخت ترین لحظات بحران نمایندگی کرده اند و می توانند در اطراف خود مردمانی را گرد آورند که الزاما در گذشته با آنها گرایشهای یکسانی نداشتند. نقطه مشترک هر دو آنها این است که از سوی حزب چپگرای پودموس، پشتبانی شده اند. نخستین برنامه کاری آنها مذاکراه برای شکل دادن به ائتلافی برای مدیریت مناطق تحت کنترلشان است.
اکنون می توان براحتی تحلیل کرد که، بر خلاف آنچه که حزب مردم، حزب حاکم انتظار داشت رای آنها بلاتغییر خواهد ماند، مردم اسپانیا به آنها پشت کردند و به خاطر چهار سال اعمال ریاضت های اقتصادی و افزایش مالیات ها که منجر به افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش قدرت مالی اسپانیایی ها شد، این حزب را تنبیه کردند.
از سوی دیگر، فاش شدن فسادهای مالی اعضای حزب مردم در مطبوعات، باعث شدند که مردم از این حزب که وعده داده بود که فساد های مالی دولت قبلی سوسیالیست را نادیده نخواهد گرفت و آنها را دادگاهی خواهد کرد، دلشکسته شوند.
مردم اسپانیا در حالی خود را برای تنبیه نهایی دولت در انتخابات شش ماه دیگر آماده می کنند که کلید سرنوشت کشور در دست احزاب جدیدی می باشد که خود، حاصل «خیزش مردمی» و «جنبش های اجتماعی» می باشد.
«خورخه فرناندز دیاز» وزیر کشور اسپانیا اذعان کرد که مسائل فساد مالی اعضای حزب حاکم«مردم» ضربه مهمی به این حزب در انتخابات محلی یکشنبه گذشته برای شهرداری ها و ایالت ها وارد کرده است.
 حوادث آینده اسپانیا و بویژه انتخابات سراسری آن در ماه نوامبر آینده، نشان خواهند داد که نیروهای چپ و سوسیالیست از چه درجه محبوبیتی در بین مردم برخوردارند و در روند بازسازی آینده چه نقش مهمی را به عهده خواهند گرفت. چیزی را که می شود با قاطعیت گفت عبارت از اینست که زمین زیر پای قدرتمندان می لرزد و نظام خشن و غیرانسانی سرمایه داری، هر روز با بحرانهای جدیدی رو در رو می شود و ایده های سوسیالیستی و عدالت خواهانه هر روز بیش از پیش مقبولیت عامه پیدا می کنند.  
*1 و 2) «پیروزی حزب چپ رادیکال در یونان، نوید بخش پیروزی های دیگر»
 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=64960

No comments: