Mar 15, 2024

"آوای تبعید" شماره 39 منتشر شد

اسد سیف 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی میتواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آنکس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشهاش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه میکوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بلکه در انطباق با جهان معاصر میشناسد»

39-مین شماره «آوای تبعید» در 200 صفحه مجموعهایست در ادبیات و فرهنگ که با همکاری بیش از پنحاه شاعر و نویسنده و پژوهشگر منتشر شده است. بخشی از این شماره به شعر شاعران جنبش مشروطیت اختصاص دارد که مطالب آن با همکاری مجید نفیسی فراهم آمده است.

این شماره از "آوای تبعید" را میتوانید در این آدرس دانلود کنید؛

https://lmy.de/Pkwj

و یا از سایت آن در آدرس زیر؛

Avaetabid.com

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، میتوانند از سایت "آمازون" آن را خریداری نمایند.

آدرس "آوای تبعید" برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت "آمازون"، آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

و یا اینکه آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de

 www.goethehafis-verlag.de

 

No comments: