Feb 10, 2023

"آوای تبعید" شماره 32 منتشر شد - ویژه‌نامه‌ رضا براهنی

اسد سیف 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

32-مین شماره «آوای تبعید» در 250 صفحه ویژه‌نامه‌ای‌ست برای "رضا براهنی". این ویژه‌نامه که تدارک آن را محمد آزادگر بر عهده داشت، مجموعه‌ای است در دو عرصه؛ نخستین بخش آن را منتحبی از نوشته‌های رضا براهنی در عرصه شعر، داستان، نقد ادبی و مسائل اجتماعی تشکیل می‌دهد. بخش دوم "در باره براهنی" و "نقد و بررسی آثار" اوست.

در این "ویژه‌نامه" کوشیده شده است به آن سیمایی از براهنی پرداخته شود که تا کنون کمتر به آن توجه شده است.

این شماره از "آوای تبعید" را می‌توانید در این آدرس دانلود کنید؛

https://bit.ly/40IJmbD

و یا از سایت 


انجمن قلم آذربایجان  جنوبی (  ایران)  در تبعید

و یا از سایت آن در آدرس زیر؛

 Avaetabid.com

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت "آمازون" آن را خریداری نمایند.

آدرس "آوای تبعید" برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت "آمازون"، آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de

www.goethehafis-verlag.deNo comments: