Aug 22, 2022

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) اقدام به ترور سلمان رشدی این نویسنده ی آزاده و شجاع را شدیدا محکوم می نماید

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) 

سلمان رشدی نویسنده ی مشهور کتاب «آیات شیطانی» در روز دوازدهم اوت 2022 (21 مرداد) توسط یک جوان آمریکائی- لبنانی مسلمان مورد سوقصد قرار گرفته و بشدت زخمی گردید.

این عمل بزدلانه ادامه ی حملاتی است که در آن ناشرین و مترجمین این کتاب در کشورهای مختلف توسط تروریست ها و فناتیک های مسلمان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند.

عامل اصلی تمامی این ترورها فتوای رهبر متوفی جمهوری اسلامی خمینی می باشد.

رژیم جمهوری اسلامی که در طول چهل و چهار سال حیات منحوس اش در داخل کشور هزاران نفر از مخالفین سیاسی، وابستگان به اقلیت های مذهبی و دگراندیشان - از جمله نویسندگان و روزنامه نگاران - را به قتل رسانده و یا با شیوه های ددمنشانه مورد آزار و شکنجه قرار داده است، در حقیقت با این فتوا و تعیین جایزه برای سر سلمان رشدی، دامنه ی ترور در داخل را به کشتن دگراندیشان کشورهای دیگر نیز گسترش داد. 

این خمینی بود که با فتوای خود جعبه ی پاندورای ترور و وحشتی را گشود که در کشورهای مختلف جان خیلی از نویسندگان و روزنامه نگاران را گرفت.

هر چند که فتوای خمینی و تهدیدهای اسلامگرایان از هر نوعش سلمان رشدی را از فعالیت ادبی و دفاع از آزادی بیان و دمکراسی باز نداشته و بر عکس بر خیل طرفداران این نویسنده ی شجاع در سرتاسر جهان و بخصوص ایران خمینی و اسلام زده افزوده است، ولی بعد از آن اسلامیست ها از هر فرصتی برای ضربه زدن به آزادی بیان در سرتاسر جهان استفاده کردند و در همه ی این سالها از حمایت علنی رژیم جمهوری اسلامی برخوردار بوده اند. کشتار بیش از 30 نفر نویسندگان ترکیه در شهر سیواس ترکیه در روز ۲ ژوئیه ۱۹۹۳ به بهانه ی ترجمه ی بخش هایی از کتاب آیات شیطانی توسط عزیز نسین، ماجرای قتل های زنجیره ای در ایران، ترور مترجم ژاپنی  آیات شیطانی و نیز ترور نویسندگان و گردانندگان مجله ی فرانسوی شارلی آبدو خود حلقه ای از زنجیر این ترورها بود.

هادی مطر تروریستی که سلمان رشدی را مورد حمله قرار داد، وابسته به حزب الله لبنان است که توسط رژیم جمهوری اسلامی بنیان گذاری و در تمامی این سالها مورد حمایت مادی، معنوی و لجستیکی این رژیم ضد بشری قرار داشته است.

همنجا لازم به یادآوری است که این اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی توسط تروریست های حزب الله لبنان مخالفین سیاسی و نظری خود را به قتل می رساند،

ترور رهبران وقت حزب دمکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین نیز با همکاری همین شیعه های لبنانی صورت گرفت.

ترور سلمان رشدی حمله به آزادی بیان، حقوق بشر و ارزشهای انسانی مترقی جهان شمولی است که باید بدون اما و اگر و به شدیدترین صورت محکوم گردد.

در روزهای اخیر شاهد اعلامیه ها و بیانیه هائی توسط کسانی در داخل و خارج کشور هستیم که با تظاهر به محکوم کردن این عمل تروریستی با اما و اگر فعالیت های نویسندگانی چون سلمان رشدی و یا گردانندگان مجله ی شارلی ابدو را زیر علاکت سئوال می برند.

با افشای چنین افراد و جریانهای مذبذب باید از آزادی بیان بی قید و شرط دفاع کرد.

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) اقدام به ترور سلمان رشدی این نویسنده ی آزاده را شدیدا محکوم نموده و از رهبران کشورهای غربی می خواهد که به مماشات در مقابل رهبران رژیم جمهوری اسلامی ایران پایان داده و با تمامی توان از سلمان رشدی و همه ی نویسندگانی که قربانی ترور، تضییق و سرکوب رژیمهای استبدادی و فناتیک های مذهبی از هر نوع آن هستند، حمایت بکنند.

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) همراه با دمکراتهای واقعی سراسر جهان طرفدار آزادی بیان بدون هر گونه اما و اگر و هر گونه قید و شرطی است.

جای انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در کنار سلمان رشدی هاست.

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران)

   

 22 آگوست 2022No comments: