Jul 16, 2022

"آوای تبعید" شماره 27 منتشر شد

اسد سیف 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

27-مین شماره «آوای تبعید» مجموعه‌ای است در ادبیات و فرهنگ. بخش ویژه این شماره از «آوای تبعید»؛ «در بیدارباش واژگان؛ شعر در برابر سانسور» در ایران امروز است که به کوشش علی صبوری تهیه شده است. این «ویژه‌نامه» خوانندگان را با بخشی از شعر که امکان نشر عمومی ندارد، آشنا می‌کند.

در بخش عکس؛ عکاس هنرمندی معرفی می‌شود که در ترکیه زندگی می‌کند. رضا آرتمن کار خویش را بر طبیعت استوار کرده و از این منظر به جهان می‌نگرد.

بخش «یک نویسنده، یک رمان» به رمان «انقلاب مینا» اثر مهرنوش مزارعی اختصاص دارد. در این بخش در کنار دو مصاحبه با نویسنده، بخشی از این رمان آمده است و نویسندگانی چند از کم و کیف آن نوشته‌اند.

بخش‌های «داستان» و «نقد و بررسی ادبیات و فرهنگ» نیز چون همیشه کوشیده است خواننده را با گوشه‌هایی از ادبیاتی آشنا کند که حاصل کار نویسندگانی‌ست که هم‌چنان پویا و جویا می‌نویسند.

"آوای تبعید" را می‌توانید از سایت "آوای تبعید" در آدرس زیر دانلود کنید؛

http://avaetabid.com/?p=3296

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت "آمازون" آن را خریداری نمایند.

آدرس "آوای تبعید" برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت "آمازون"، آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de

www.goethehafis-verlag.de


No comments: