Jan 28, 2015

پیروزی حزب چپ راديكال در یونان، نوید بخش پیروزیهای دیگر

احد واحدی

نسیم آزادی و عدالت بشکل حیرت انگیزی این بار در اروپا وزیدن گرفته است؛ غرش تشنه گان آزادی و محتاجان عدالت این بار اروپا را به لرزه در آورده است. این بار سرزمین یونان با طوفانی که به راه انداحته است، عظمت و شکوه دیرین خود را در یادها زنده کرده است. شاید خود این حادثه شکوهمند، آغازی باشد برای راه یافت به پایان ستم، تبعیض، حق کشی سرمایه جهانی علیه توده های ملیونی. توده هایی که بیشترین خواسته آنها، کم ترین رفاه اجتماعیست، رفاهی که بانکهای جهانی، صندوق بین المللی پول با هزار ترفند، با هزار حقه بازی، با بستن انواع بهره های بانکی به آنها و به کشور متبوع آن مردمان فقیر و با بند و بست با سیاستمداران و دولتمندان حقیر آنها، از آنها مضایقه می کند.

هوشیاری سیاسی و فرصت شناسی استثنایی که مردم یونان از خود نشان دادند، شاید دریچه ای باشد بسوی روشنایی، روشنایی که از مردم فقیر اروپا دریغ شده است. حرکتی که مردم یونان در این انتخابات از خود نشان دادند، به احتمال خیلی زیاد تلنگری خواهد شد برای مردم سایر کشورهای نسبتا" فقیر اروپایی. و چه بسا پرچم جنبش سوسیالیستی و عدالت خواهی، این بار در اروپا به اهتزاز در آید.
روز یکشنبه در حالی مردم یونان بسوی صندوقهای رای رفتند که نیروهای لیبرال و محافظه کار ازجمله "آنتونیس ساماراس" نخست وزیر، تا آخرین لحظه مردم را از دادن رای به کاندیدای چپ رادیکال می ترساندند. مخالفان "سیریزا" در پی آن بودند که با گوشزد کردن خطر خروج یونان از اتحادیه اروپا و به عمد پر رنگ کردن آن خطر، مردم را از دادن رای به کاندیدای چپ بازدارند؛ حال آنکه مردم برای تغییر آمده بودند و با شرکتشان در انتخابات از چنین فرصت استثنایی که نصیبشان شده بود نهایت استفاده را کرده و به سیریزا رای دادند. آنهم چه رایی!؟ شمارش آرای ریخته شده به صندوقها نشان داد که مردم یونان تصمیم جدی برای تغییر دارند: از 300 کرسی انتخابات، 149 کرسی نصیب حزب چپ رادیکال "سیریزا" شد. چیزی در حد اکثریت مطلق! اگر تنها 2 رای اضافی می آوردند، آنرا هم بدست می آوردند. یکشنبه شب، خيابانهاى آتن و ديگر شهرهاى يونان شاهد جشن، پايكوبى و سرور مردم بودند.
"آلکسیس سیبراس" رهبر حزب چپ‌گرای «سیریزا» روز یکشنبه حین انداختن رای خود به صندوق بر ادامه حضور یونان در جامعه کشورهای اروپایی تاکید کرده و بار دیگر یادآور شد که: «دموکراسی به یونان بازخواهد گشت، پیام ما این است: آینده مشترک همه ما در اروپا نمی‌تواند با اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشی اقتصادی گره بخورد.»
بحران مالی در جهان سرمایه داری و ورشکستگی دولت در یونان سبب  دریافت وام هایی با بهره های بسیار سنگین شده است که در طول ۷ سال گذشته دولت این کشور از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا دریافت کرده است. آنها در سال گذشته به شرط اجرای برنامه "ریاضت‌کشی اقتصادی" و "کاهش هزینه‌های جاری"، ۳۱۸ میلیارد یورو به یونان وام و کمک‌های مالی دادند.
سیپراس، رهبر ۴۰ ساله حزب «سیریزا» در طول مبارزات انتخاباتی‌اش بارها اعلام کرد که در صورت پیروزی، شرایط وام‌های داده شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا به این کشور را به مذاکره بگذارد. الکسیس سیپراس همچنین خواستار بخشیدن قسمتی از بدهی‌های این کشور می باشد.
هم اکنون در یونان اوضاع اقتصادی بسیار وخیم است تا جائیکه از هر سه نفر، یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند، دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان از سال ۲۰۰٨ تا به حال بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و بخش عظیمی از مردم قادر نیستند هزینه خدمات درمانی را تامین کنند. بیکاری بالای ۲۵ درصد است و در میان نیروی فعال جامعه به ویژه جوانان این رقم بیش از ۵۰ درصد می باشد.
جوانان در پیروزی سیریزا نقش فعالی داشتند. پایان دادن به وضع فعلی یونان برای آنان از اهمیت زیادی برخوردار است تا جائیکه شماری از آنان از آنجا که نمی توانستند خارج از خاک یونان رای دهند، هزینه و مشقت سفر یک روزه از اروپا به یونان را متحمل شدند تا در انتخاب تاریخی این کشور شرکت داشته باشند.
سیپراس رهبر چهل سالۀ حزب “سیریزا” جوان ترین نخست وزیر یونان طی ۱۵۰ سال گذشته است. محور برنامۀ حزب چپ رادیکال یونان پایان دادن به ریاضت اقتصادی و مذاکره بر سر دیون کشور است که معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص یونان می شود.
بدترین دستاورد پیروزی مردم یونان در انتخابات اخیر و سر کار آمدن "سیریزا" به جهت جبران کمبود دو درصدی و وصول اکثریت مطلق آرا، ائتلاف ان با حزب "یونانی های مستقل" است؛ "سیریزا" که 149 کرسی نمایندگی مجلس را دارا می باشد با 13 کرسی نمایندگی که حزب "یونانی های مستقل" دارد در مجموع با 162 کرسی نمایندگی از مجموع 300 کرسی مجلس، دولت ائتلافی تشکیل می دهد. این حزب که یک حزب راست ملی گرا می باشد، با وجود دارا بودن مشترکاتی در چهارچوب خاتمه دادن به ریاضت اقتصادی و رهائی از دام اقتصادی سرمایه جهانی با حزب "سیریزا"، به جهت مطالبات راست ملی گرایانه، همواره می تواند خطر بزرگی برای از هم پاشیدن این ائتلاف باشد.
دولت جدید یونان چون خاری در چشم سیاستمداران درجه یک اروپا خواهد بود، سیاستمدارانی که نفی خود را در وجود چنین دولت مردم دوست و ظلم ستیزی می بینند؛ شاید آنها به انواع نیرنگ های اقتصادی برای ساقط کردن چنین دولتی دست بزنند. هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر اینکه "اگر چنین باشد، چنان خواهیم کرد!" به گوش می رسد. ازجمله سیاستمدران درجه یک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از اعمال سیاست های فشار در صورت برهم زدن موازنه موجود از طرف دولت جدید صحبت کرده و تهدیدهای متعددی را چاشنی سخنان خود می کنند. آینده نشان خواهد داد که چگونه دولت جدید یونان با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهد کرد و چه سیاستهای جدیدی را برای رفاه اجتماعی مردم به کار خواهد بست. این شیوه ها و این سیاست بدان سبب از اهمیت زیادی برخوردارند که لشکر بزرگی از مردمان دیگر کشورها از جمله کشورهای پرتقال، اسپانیا، ایتالیا و... در راهند. آینده نشان خواهد داد که آیا ایجاد و گسترش دولتهای مردمی، عدالت خواه و سوسیال در اروپا حقیقت جاری در حیات اروپاست یا تخیلی بیش نیست؟ در این ارتباط شیوه های پیشبرد سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت حزب "سیریزا" نقش اساسی در رشد، گسترش و ایجاد جنبش های اجتماعی مردم خواهان آزادی و عدالت در دیگر کشورهای اروپائی بر عهده خواهد داشت.
پيش روى چپ در هر جبهه اى و با هر متد متفاوتى، خود سبب عقب نشينى نيروهاى هار سرمايه دارى مى شود و اين آن نكته برجسته ايست كه امكان تغيير را در اين يا آن نقطه جهان افزايش مى دهد. در شرايطى كه سرمايه دارى با بسيج تمام امكانات در بوق و كرنا مى دمد كه تنها خودش "پايان تاريخ" است، رويدادهايى مثل آنچه كه در يونان اتفاق افتاد، نه در قالب تحليل هاى انتزاعى تئوريك بلكه بشكل عملى رديّه ايست بر اين نظريه ايستا و ضد تكامل. انتخابات يونان و نتيجه حاصله آن، اعتماد به نفس را در درون تمام چپهاى جهان افزايش داده و اميد را كه در زير هياهوى تبليغاتى سرمايه دارى رو به افول نهاده بود، براى فتح مواضع جديد و پيشرفت هاى بيشتر شكوفا كرده است. اينست آن نقطه پر نكته كه قلب انسان را مالامال از شادى مى كند!
 

No comments: