May 30, 2024

"آوای تبعید" شماره 40 منتشر شد

اسد سیف 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

40-مین شماره «آوای تبعید» مجموعه‌ای‌ست در ادبیات و فرهنگ کوئیر.

نیما نیا در پیشگفتار آن می‌نویسد: « همان‌طور که از نام این شماره پیداست، قصد دارد به معرفی گوشه‌های دیگری از فرهنگ و ادبیات ایران بپردازد. متن و نوشتاری که به صورت ساختارمند از  فرهنگ و ادبیات جریان اصلی حذف، و به جهان دیگری تبعید شده ‌است. در دهه‌های پیش ویژه‌نامه‌های متعددی در حوزهی ادبیات و هنر کوئیر از طریق رسانه‌های مربوط به خود این جامعه منتشر شد که به معرفی آثار نسل قبل‌تر  جامعهی کوئیر پرداخته‌اند، اما در این مجموعه تلاش شد نگاهی داشته باشیم به آثار جامعه متکثر کوئیر؛ در اینجا بهتر است برای تاکید بر این تکّثر از اصطلاح جامعهی LGBTQ+ استفاده کنم . حالا پس از چند دهه کنش‌گری  جامعه کوئیر در داخل و خارج از ایران، و تجربهی جنبش، زن، زندگی، آزادی طیف گسترده‌تری از جامعه  LGBTQ+، با تجربه‌های متفاوت از جنسیت و هویت جنسی درساختار سیاسی و فرهنگی ایرانِ تحت حکومت جمهوری اسلامی، در عرصه‌های عمومی حضور آشکار پیدا کرده‌اند که قدم‌های مؤثرشان نه تنها در دیاسپورا، بلکه از داخل ایران، و از مجراهای مختلفی مانند سلسله‌بیانیه‌های خطاب به گروه‌های صنفی فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، کارگران و... دیده شود؛ در خیابان‌ها پرچم‌های خود را دست بگیرند و بالا ببرند و شعار کوئیر، ترنس، رهایی را  بر دیوار مسجد، کلاس‌های دانشگاه و مدرسه بنویسند. بی‌شک معرفی و مطالعهی ادبیات و فرهنگی که از دل جامعهی  LGBTQ+ در این شرایط حساس سیاسی و اجتماعی ایران زاده می‌شود، برای درک گسترده‌تر، عمیق‌تر، و نزدیک‌تر به منشور ناقص اما حیاتی حقوق بشر ضرورت دارد.»

این شماره از "آوای تبعید" را می‌توانید در این آدرس دانلود کنید؛

https://bit.ly/4e2b7mc

و یا از سایت آن در آدرس زیر؛

 Avaetabid.com آوای تبعید

آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت "آمازون" آن را خریداری نمایند.

آدرس "آوای تبعید" برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت "آمازون"، آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de
www.goethehafis-verlag.d


No comments: