Jul 27, 2021

مبارک باد شورش مردم ایران علیه حکومت اسلامی فاشیستی !

محمد آزادگر  هدایت سلطان زاده 

آذربایجان اویاخدی

خوزستانا دایاخدی

استقرارجمهوری اسلامی ایران ، برای مردم ایران فاجعه بوده است. ج.ا از همان روز اول تاسیس خود در رابطه با زنان کشورآپارتاید جنسی حاکم کرده است.خواهران و برادران سنی مذهب از بسیاری از حقوق اولیه  وطبیعی محروم هستند. دراویش تحت پیگرد هستند. اقلیت های مذهبی مانند بهایی ها بشدت سرکوب میشوند واز حقوق ابتدایی بی بهره اند.

ملیتهای ترک، کرد، عرب، بلوچ وترکمن را مورد تبعیض نژادپرستانه قرار داده است. احاد مردم ایران را به فلاکت وبدبختی سوق داده است. حکومت اسلامی پیوسته مردم ایران را تحقیر کرده است. رضا براهنی در « راز های سرزمین من» می گوید :« درد تحقیر از هر دردی بالاتر است». مردم ایران در این چهل وسه سال گذشته بد جوری تحقیر شده اند! اینک مردم ایران پاسخ تحقیر شدگی شان را با نافرمانی مدنی شان، باتظاهرات و شعار هایشان، با شورشگری شان نشان میدهند.

« خشم ما از قدرت شما بزرگتر می شود. ما از شما بیزاریم»

ما  از همان  اول استقرار  جمهوری اسلامی شاهد مبارزات اقوام وملیتهای ساکن ایران برای حقوق ملی و شهروندی بوده ایم. در سالهای گذشته کارگران  وزحمتکشان  برای احقاق حقوق صنفی پایمال شده شان بسیار اعتصاب ها و تظاهرات ها و اعتراض ها علیه کارفرمایان و حکومت حامی  کار فرمایان برپاکرده اند. زنان میهن مان با مبارزات تیزهوشانه و قهرمانانه شان آپارتاید جنسی ج. ا را ناکام گذاشته اند.   

محمود احمدی نژاد که خود بخشی از حاکمیت همین جمهوری اسلامی  و هشت سال رئیس جمهور این مملکت بوده است، اعتراف می کند که جمهوری اسلامی آگاهانه و از روی قصد (و در دشمنی با عربهای خوزستان ودیگر ساکنان آن منطقه ) نمی خواسته در خوزستان  سرمایه گذاری  اساسی انجام گیرد. او به مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی اشاره می کند که بر اساس این مصوبه « بعداز جنگ از ترس از جنگ مجدد یا با پیش بینی جنگ مجدد، در غرب کارون سرمایه گذاری های اساسی انجام نگیرد»،  تا بدین وسیله عربها از آن منطقه کوچانده شوند. جمهوری اسلامی به این هم بسنده نکرده است. با بستن آب به روی مردم  و انتقال آب رودخانه های خوزستان به مرکز در این تابستان داغ  در خوزستان جهنم واقعی برپا کرده است.

سیاست کلی نظام در رابطه با مناطق ملی مرزی مانند بلوچستان ،  کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا بر اساس همین  نوع مصوبه ها انجام می گیرد. به دیگر سخن جمهوری اسلامی به ساکنین مناطق ملی اعتماد ندارد. حکومت مرکزی  در این مناطق به مثابه  نیروی اشغالگر عمل می کند.

برخی ها از شعارهایی که در مناطق ملی به زبان مادری داده میشود، ابراز ناخشنودی می کنند. استدلالشان بظاهر این است که بقیه مردم متوجه شعارها نمی شوند، بنابرین نمی توانند حمایت کنند. این جماعت بهتراست بروند مترجم پیداکنند تا متوجه شعار ها بشوند! برخی های دیگر اظهار می کنند که از شعار وسخنرانی به زبان مادری بوی تجزیه می آید.  اینها انتظار دارند مثلا مردم عرب که براحتی وبه سادگی می توانند خودشان را به زبان مادری بیان کنند،  بیایند به زبان فارسی  مطالبات خودشان را شکسته- بسته وبا زبان الکن اظهار کنند. این انتظار غیر معقول و نادرست وبی جایی است  از مردمی که زبان مادری شان غیر فارسی است. در اینجا خود زبان نیزفاصله ورابطه ی حاشیه ومرکز را به رخ می کشد: «آذربایجان اویاخدی - خوزستانا دایاخدی»؛ «آزادلیق، عدالت، میلی حکومت»؛ ویا«آذربایجان، الاحواز، اتحاد، اتحاد» البته اانصافن بعضی اوقات در مناطق ملی شعارهای هم به زبان فارسی داده میشود.

علی خامنه‌ای  با وقاحت تمام خطاب به مسئولان گلایه می کند که توصیه‌های وی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر مورد توجه قرار می گرفت  مسلماً این وضع ایجاد نمی‌شد . چه کسی نمی داند که مقصر اصلی در تمام مصیبت های وارده به مردم ایران واز جمله و بویژه مردم خوزستان، خودعلی خامنه ای ست!

حسن روحانی می گوید :« شرایط ایجاد شده در استان بدلایل کاملا ناخواسته بوده است». اسناد ومدارک وشواهد گواهی میدهد که وضعیت بوجود آمده در خوزستان، اجرا وفعلیت همان مصوبه شورای عالی امنیت ملی وسیاست های کلان ج.ا.ا  است.

این دشمنان مردم ایران به ظاهر از وضعیت پیش آمده اظهار تاسف می کنند وبه مردم خوزستان حق می دهند که نا رضایتی خودشان را از وضع موجود ابراز کنند ولی در عمل ودر خفا  به نهادهای امنیتی ودیگر نیروهای سرکوبگر دستور قلع وقمع تظاهرات مسالمت آمیز مردم تشنه وجان به لب رسیده را صادر می کنند! در شهرهای مختلف خوزستان  دهها جوان کشته وصدها تن بازداشت شده اند.

ژان پل سارتر درمقدمه ای که بر کتاب چهرۀ استعمار گر،.چهرۀ استعمارزده آلبر مِمّی نوشته است تاکید میکند که « هنگامی که ملتی انتخابی جز انتخاب مرگ خود ندارد وهنگامی که از ستمگران هدیه ای جز نا امیدی نمی برد دیگر چیزی ندارد که از دست بدهد!»

مردم خوزستان تنها نیستند. اقشار وطبقات مختلف مردم ایران از خوزستان به دفاع بر خاسته اند! از زندانیان سیاسی در زندانهای کشور گرفته تا وکلای دادگستری، کانون صنفی معلمان و فرهنگیان و اتحاد سراسری بازنشتگان ایران از خواسته های مردم خوزستان حمایت کرده وسرکوب اعتراضات وتظاهرات مسالمت آمیزمردم را محکوم کرده اند. کارگران هفت تپه می گویند حامی اعتراضات جوانان ومردم خوزستان نیستند، در آن دخیل اند! در خارج از ایران در کشورهای مختلف نیز آزادیخواهان  ونیروهای دموکرات وسازمانهای ملیت های زیر ستم حمایت گسترده ای از اعتراضات وتظاهرات های مردم خوزستان بعمل آورده اند!

تظاهرات  های گسترده و دامنه دار عربها  ودیگر ساکنان خوزستان وحمایت ایالات وشهرهای بزرگ وکوچک در همبستگی با مردم خوزستان علیه ستم وبی عدالتی گسترده جمهوری اسلامی، رهبر- ولی فقیه را به وحشت مرگ  انداخته است. گرمای خوزستان ، زیر پای «رهبر» را بشدت داغ کرده است.

قیام  و شورش مردم آذربایجان  و بویژه  تبریز قهرمان در همبستگی با خواهران و برادران خوزستانی  خود علیه جمهوری اسلامی، دوران جدیدی از شورش ها و قیام ها را بشارت می دهد!

مبارک باد شورش مردم ایران علیه حکومت اسلامی فاشیستی !

محمد آزادگر – هدایت سلطان زاده

26 ژوییه  2021 – ۴مرداد ۱۴۰۰

 

No comments: