Jun 13, 2021

"نسل کشی ارمنی" در خدمت سیاست های امپریالیستی بایدن

محمد بورا پرینچک - ترجمه ی علی قره جه لو

بدنبال اعلام حوادث  1915 بعنوان "نسل کشی ارمنی" توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، روزنامه انگلیسی زبان "تهران تایمز" که در ایران منتشر می شود، مصاحبه ای در رابطه با ادعای "نسل کشی ارمنی" با "محمد بورا پرینچک" محقق ترک، و استاد انستیتوی کشورهای آسیایی - آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو انجام داد، که فرازهایی از این مصاحبه در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

این مصاحبه تحت نام، "سیاست امپریالیستی در پشت شناسایی نسل کشی ارمنی توسط بایدن"  منتشر شد.  در این مصاحبه، پیروزی ترکیه در"دادگاه حقوق بشر اروپا" ( ECHR ) و تزهای محقانه ترکیه در این زمینه، مورد بحث قرار گرفت.  نظرات محمد بورا پرینچک در خصوص  دلایل شناسایی نسل کشی ارمنی توسط بایدن چنین است.

شناسایی نسل کشی ارمنی از منظر حقوقی باطل است

شناسایی باصطلاح نسل کشی ارمنی از منظر حقوقی بی معنی و باطل است.  طبق قرار داد بین المللی 1948 سازمان ملل، فقط دادگاههای محلی صلاحیتدار، یعنی دادگاههایی که جرم در آنجا اتفاق افتاده است، و یا دادگاههای صلاحیتدار بین المللی، نظیر دیوان عالی عدالت ...  صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارند.  بدون وجود حکم دادگاه صلاحیتدار، حتی بحث در مورد نسل کشی ممکن نیست. لذا، بایدن دارای چنین اختیار و صلاحیتی نمی باشد.  صادر کردن چنین "حکمی" از طرف بایدن غصب صلاحیت دادگاههای صلاحیتدار، و اقدامی غیرحقوقی بوده، و مردود است.

شناسایی ادعای نسل کشی ارمنی توسط بایدن، با حقایق تاریخی نیز در تناقض است.  من بیش از 20 سال است که در این خصوص در آرشیوهای دولتی روسیه مشغول تحقیق هستم، کتابهایی که در این زمینه نوشته ام در ایران نیز ترجمه و چاپ شده است.  اسناد آرشیوها نشان می دهند که کشورهای امپریالیسی برای تقسیم ترکیه دست به تحریک ارمنی ها زده و در نتیجه،  قتل عام های متقابلی از هر دو طرف بوقوع پیوسته است.  این اسناد ثابت می کنند که ترکیه در مقابل این تحریکات از مردم خود، از سرزمین خود، و از موجودیت خود دفاع کرده است.  این عمل در چارچوب "دفاع مشروع" قرار می گیرد.  (1)

در پشت شناسایی نسل کشی ارمنی، اهداف امپریالیستی وجود دارد.

حکم آمریکا که هم بلحاظ حقوقی و هم تاریخی فاقد ارزش است، دارای اهداف سیاسی امپریالیستی است.  این حکم، نتیجه ی سیاست های خصمانه آمریکا نسبت به ترکیه است.  به موازات این حکم، آمریکا در دریای مدیترانه، جبهه ای علیه ترکیه گشوده است،{مرکب از یونان، قبرس جنوبی، اسرائیل، فرانسه، امارات متحده عربی}.  آمریکا در غرب تراکیا و دریای اژه به تمرکز نیرو دست زده، و پایگاههای هوایی - دریایی در خاک یونان در نزدیکی مرز ترکیه تاسیس می کند.  در سوریه بدنبال تاسیس دولت کردی دیگری مانند اقلیم کردی بارزانی است.   آمریکا، سیاست محاصره ترکیه را دنبال می کند.  از این رو،  فقط در چارچوب این تابلوست که میتوان، معنی شناسایی نسل کشی ارمنی توسط بایدن را درک کرد.      

در گذشته، ادعاهای نسل کشی ارمنی، بخشی از سیاست ها و طرح های دولت های امپریالیست غرب برای تقسیم ترکیه بود.  امروزهم، همان اهداف دنبال می شود.  در گذشته، این طرح ها از طریق "پروژه ارمنستان بزرگ" پیش برده می شد.  ولی امروز این طرح ها، از طریق "پروژه کردستان بزرگ" پیش برده می شود.  چنانکه، مبارزه ترکیه علیه ترور پ- ک - ک، از طرف آمریکا و غرب بعنوان "جرم برعلیه انسانیت" قلمداد می شود!

تهران تایمز:  پیش بینی می شود که با روی کار آمدن بایدن روابط آمریکا و ترکیه بحرانی شود، دلیل اش چیست؟

محمد بورا پرینچک:  "ترکیه، ایران، روسیه، چین، که دارای سنت های ریشه دار دولت مداری هستند، در مقابل طرح ها و برنامه های آمریکا مانعی بزرگی را تشکیل می دهند.  آمریکا، بدون به تسلیم وا داشتن این کشورها، و یا تجزیه این کشورها قادر نیست که استراتژی خود را پیش ببرد.  لذا، بین ترکیه و آمریکا یک جبهه بندی استراتژیک وجود دارد.  مسئله، یک مسئله ساده و یا ناشی از یک سؤتفاهم نیست.  ترکیه تسلیم آمریکا نخواهد شد.

تا زمانیکه آمریکا، به حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه احترام نگذارد، احترام فی مابین امکان بهبود نخواهد داشت.  مشکل، از طرح های آمریکا در مورد ترکیه و کشورهای منطقه سرچشمه می گیرد.  بایدن نشان داده است که این سیاست ها و طرح های امپریالیستی را علیه کشورهای منطقه، بویژه ترکیه تشدید خواهد کرد".

تهران تایمز:  ترکیه روابط خود با آمریکا و روسیه را چگونه ارزیابی می کند؟

محمد بورا پرینچک: "آمریکا بلحاظ استراتژیک در مقابل ترکیه قرار دارد.  ولی روسیه، مانند ترکیه، با تهدید های آمریکا روبروست و منافع آن در منطقه با منافع ترکیه مشترک است.  ترکیه، تهدیدهایی که از طرف آمریکا متوجه اوست، تنها با همکاری با کشورهایی مانند روسیه، ایران، سوریه، عراق میتواند برطرف کند.  بنابراین، احتیاج آنکارا ایجاد تعادل بین مسکو و واشنگتن نیست.  آنچه ضرورت دارد، تدوین یک استراتژی مشترک همراه روسیه، ایران، سوریه، عراق، برای متوقف کردن آمریکاست".  

تهران تایمز:  آیا ترکیه می تواند در مقابل آمریکا، جبهه (بلوک) ی متشکل از کشورهای منطقه ای را تشکیل دهد؟

محمد بورا پرینچک:  "این مسئله برای ترکیه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، این فقط نه برای ترکیه ، بلکه، احتیاج مبرم همه کشورهای منطقه است".

****

محمد بورا پرینچک، در زمینه مورد بحث فوق، مصاحبه دیگری با "اسپوتنیک" انجام داده است که برای درک بهتر موضوع به بخش هایی از نظرات وی در این رابطه اشاره می شود:

"در سال 1920 ترکیه، آذربایجان، اتحاد شوروی با همکاری هم، حکومت داشناق ارمنستان را سرنگون و حکومت شوروی ارمنستان را تاسیس کردند.  عملیات نظامی ترکیه علیه حکومت داشاق ارمنستان در 29 سپتامیر 1920 آغاز و در 17 نوامبر همان سال پایان یافت.  صد سال بعد، عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای آزادی سرزمین های اشغالی خود در 29 سپتامبر 2020 آغاز و در 10 نوامبر 2020 پایان یافت.  در سال 1920 ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، اتحاد شوروی متحد شدند و "قرارداد قارص" را امضاء کردند، که حدود مرزهای ملی این کشورها را تعیین میکرد.  امروز نیز پلاتفرم ششگانه مرکب از این کشورها در دستور کار این کشورها قرار دارد".

"اعلام شناسایی نسل کشی ارمنی توسط بایدن، برای جلوگیری از پیوستن ارمنستان به پلاتفرم ششگانه منطقه ای است.  هدف، به شکست کشاندن پلاتفرم ششگانه، و همکاری کشورهای قفقاز براساس احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی همدیگر است.  این شناسایی، به طرفداران آمریکا در ارمنستان جسارت داده، و گروههای طرفدار آمریکا در انتخابات قریب الوقع ارمنستان نیز، قصد دارند در  مقابل  اجرای کامل قرارداد صلح کارشکنی کنند!  با اینکار، امریکا دوباره می خواهد جای پایی در قفقاز پیدا و در امور داخلی کشورهای قفقاز مداخله کند".  

"ترکیه امروز، در دریای مدیترانه، سوریه، دریای اژه با نیروهای امپریالیستی مبارزه می کند.  با پ- ک - ک / پ ی - د، یعنی پیاده نظام آمریکا در منطقه می جنگد.  نیروهایی که در دریای مدیترانه در مقابل ترکیه هستند معلوم همگان است.  در اینجا ترکیه در جبهه ی ضد امپریالیستی قرار دارد، ولی در مسئله اکرائین چنین سیاستی را دنبال نمی کند.  در اینجا سیاست های ترکیه به سیاست های غرب نزدیک تر است.  ترکیه در این مورد باید بطور جدی اندیشه کند.  جنگ رهایی بخش ملی ترکیه چگونه به پیروزی رسید؟  ترکیه آتاترک، در جبهه ی لهستان از سیاست ضد امپریالیستی شوروی پشتیبانی کرد". (2)

توضیحات مترجم:

(1)  "یکصد سند"  مسئله ارمنی در آرشیوهای دولتی روسیه، محمد پرینچک، ترجمه دکتر محمد اسدی فانید، انتشارات "ندای شمس"، تبریز

(2)   از این روست که پرینچک تاکید دارد که ترکیه و روسیه باید یک استراتژی همه جانبه ای برای متوقف کردن طرح های آمریکا تدوین کنند.  چرا که ترکیه نمی تواند در دریای مدیترانه با حمایت روسیه علیه آمریکا مبارزه کند، ولی در دریای سیاه با اکرائین در مقابل روسیه باشد!  و این تناقض آشکاری است که باید برطرف گردد.  چرا که، نقشی که اکرائین در دریای سیاه بازی می کند، همان نقشی است که یونان در دریای مدیترانه بازی می کند.  هر دوی این کشورها نیروهای وکالتی آمریکا و غرب و ابزار آنها در پیش برد طرح های امپریالیستی غرب هستند.

هشدار آمریکا و فرانسه به آذربایجان در رابطه با بیرون کشیدن خود از مرزهای ارمنستان در منطقه "قره گؤل" و نیز، حمایت پارلمان اروپا از ارمنستان نیز در این رابطه معنی پیدا می کند!

https://www.tehrantimes.com/news/460647/The-imperialistic-policy-behind-Biden-s-recognition-of-Armenian

 https://tr.sputniknews.com/columnists/202105091044457493-dr-perincek-turkiye-ile-rusyanin-butunsel-bir-strateji-izlemeleri-gerekiyor/


محمد بورا پرینچک - ترجمه ی علی قره جه لو  

24 مه 2021

 

 

No comments: