Feb 21, 2014

نگاهی گذرا به تاریخچه آموزش ترکی آذربایجانی

21 فوریه، روز جهانی زبان مادری
شیوا فرهمند راد
چندی‌ست که در ایران از اجرای بندهای ناقص قانون اساسی موجود درباره‌ی "تدریس زبان مادری" سخن می‌رود و مخالفان، از جمله اعضای "فرهنگستان زبان فارسی" جنجالی پیرامون آن به‌پا کرده‌اند. بر کارگزاران فرهنگستان زبان فارسی حرجی نیست زیرا وظیفه‌ی آنان پاسداری از زبان فارسی‌ست و نه هیچ زبان دیگری. نکته این‌جاست که در میان "فرهیختگان" فرهنگستان یا بیرون از آن، کمتر کسی به‌دور از تعصب و خشک‌اندیشی، از عشق به انسان و انسانیت، از پایبندی و احترام به حقوق انسان‌ها، و به‌ویژه از طرفداری از حق طبیعی و آزادی برخورداری شهروندان از آموزش به زبان مادری سخن می‌گوید. این نوشته می‌کوشد که با تکیه بر اسناد و منابع در دسترس نشان دهد که آموزش به زبان ترکی آذربایجانی از دیرباز وجود داشته و با آغاز سلطنت پهلوی‌ها و در طول 90 سال گذشته این حق با خشونت دولتی پایمال شده‌است.

فایل pdf متن کامل مقاله را از این نشانی دریافت کنید.

No comments: