Aug 20, 2021

فرصتی مناسب برای برطرف کردن تهدید آمریکا در دریای مدیترانه

فیکرت آکفیرات - ترجمه، علی قره جه لو 

46 سال قبل، در 25 ژوئن 1975، ترکیه پایگاههای آمریکا در ترکیه را تعطیل کرد.  این تصمیمم بدلیل "عملیات صلح قبرس" ترکیه، که بدنبال آن در 5 فوریه، آمریکا ترکیه را تحریم کرده بود، گرفته شد.

تقریبا بعد از نیم قرن، بازهم دستور کار ترکیه، قبرس است.  باز هم تحریم های آمریکا را بحث می کنیم.  تحریم های آمریکا و جواب ترکیه به این تحریم ها، که با تعطیل پایگاههای آمریکا داده شد، در شرایط یک دنیای دو قطبی صورت گرفت.  اکنون دنیا یک دنیای چند قطبی است.  و مهم تر از آن، ما در دوران فروپاشی امپراتوری آمریکا و اتحادیه آتلانتیک هستیم.  این موقعیت، برای برطرف کردن تهدید های آمریکا از دریای مدیترانه و قبرس امکانات مناسبی  برای ما فراهم می کند. (1)

اولویت های آمریکا

الویت سیاست آمریکا در مورد ترکیه، جلوگیری از دنبال کردن سیاست های منطقه ای مستقل آنکارا، و قرار گرفتن ترکیه در یک محور با روسیه و ایران است.  از این رو، آمریکا تهدید های خود علیه ترکیه را در دریای مدیترانه و قبرس متمرکز می کند.  در سال 2018، "مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک"  Centre for Strategic and International Studies (CSIS) گزارش بسیار مهمی با عنوان "تبدیل دوباره شرق مدیترانه به  لنگرگاه استراتژیک آمریکا" منتشر کرد.  این گزارش بطور خلاصه از چنین نظراتی دفاع می کند: 

" ایالات متحده آمریکا برای تامین ثبات و امنیت اروپا در شرق مدیترانه، و تغییر تعادل قوای منطقه ای  در خاورمیانه به نفع آمریکا، احتیاج به یک استراتژی جامع و یکپارچه دارد.  حل مسئله سوریه برای تامین ثبات  شرق مدیترانه ضروری است.  در این رابطه، تدوین یک سیاست مناسب در مقابل ترکیه که رفته رفته خصمانه و ضد دموکراتیک می شود، نه تنها در حل معمای سوریه، بلکه،  تحت کنترل اروپا - آتلانتیک در آوردن دوباره منطقه نقش کلیدی دارد".

این گزارش که در 22 مه 2018 منتشر شد، به حکومت آمریکا توصیه می کند که باید روابط خود با یونان و قبرس جنوبی را تقویت کند.  چنانکه آمریکا در 3 سال اخیر، بویژه روابط نظامی خود با یونان و قبرس را عمیق تر کرد.  آمریکا در سال 2019 با "قرارداد همکاری و دفاع مشترک" به انباشت تسلیحات نظامی بزرگی در یونان دست زد، پایگاههای نظامی را توسعه و مدرنیزه کرد.  پایگاه نظامی Suda در جزیره کرت مدرنیزه شد.  فرودگاه Larissa را از نو ساخت، و پایگاه هوایی Stefanovikeio که بین  Larissa  و Valos قرار دارد را تقویت کرد، و بندر "دده آغاج" (Dede ağaç) {نزدیک مرز زمینی ترکیه - یونان} را توسعه داد.  (2(

آیا آمریکا بازگشت ؟

در این شرایط تدوین سیاست هایی که تهدید آمریکا را برطرف کند، با شروع از مناطق تمرکز آن ضروری است.  شرایط مناسبی برای عملی کردن آن وجود دارد.  حکومت بایدن، با شعار "آمریکا بازگشت" روی کار آمد، ولی در عرض 6 ماه برای عملی کردن این ادعای خود، فراتر از گفتمان نتوانسته است حرکتی انجام دهد.  درست برعکس، در "استراتژی امنیت ملی" خود که اولویت تهدید را چین و روسیه تعیین کرده بود، نتوانست اروپا را تحت کنترل گرفته و به صف خود بکشاند.  در اجلاس ناتو نتوانست به نتیجه دلخواه خود دست یابد.  واشنگتن نهایتا در روابط روسیه با اروپا مجبور گردید به "پروژه جریان شمال - 2" که یک پروژه کلیدی و موضوع تحریم بود، گردن بگذارد.

متقابلا چین، در مقابل تهدیدهای آمریکا سیاست فعالی دنبال کرد.  برخلاف دوران سابق در مقابل سیاست های آمریکا در غرب آسیا و آفریقا، قدعلم کرد.  روسیه نیز با ترکیه، ایران، و چین، با شروع از سوریه، تا قفقاز، لیبی و افغانستان همکاری با این کشورها را دنبال می کند.  اینها نشان می دهد که در مقابل تحمیل های آتلانتیک، زمینه های راه حل منطقه ای تا چه حد نیرومند است.  (3) 

برای برطرف کردن تهدیدها

راه برطرف کردن تهدیدهای آمریکا، از دنبال کردن سیاست های جامع و یکپارچه میگذرد.  با مصمم بودن در جهت "راه حل دو دولت" {در قبرس}، متفقین طبیعی ترکیه، کشورهای منطقه و قدرت های آسیایی را، با تاکید بر مسیر سیاست های مشترک، میتوان جامه عمل پوشاند.  گام هایی که برخواهید داشت، با در نظر گرفتن الویت های این کشورها که بطورعینی، همگی در یک جبهه در معرض تهدیدهای مشترک آمریکا قرار دارند، و با هماهنگ کردن الویت های خودمان می توان این کشورها را گرد هم آورد.  اتخاذ سیاست های سریعی که بتواند واشنگتن را، همچنانکه در لیبی و قره باغ، در سوریه هم، تماما از دور خارج کند، امکان پذیر است.  این گام، دست ترکیه را در شرق مدیترانه و قبرس نیرومند خواهد کرد.  در شرایط کنونی، برای برسمیت شناختن "جمهوری ترک قبرس جنوبی" (KKTC) از طرف بسیاری از کشورها زمینه مساعدی وجود دارد.  بر قراری مناسبات عادی با سوریه، راه نهایی پایان دادن به ترور پ - ک - ک را هموار کرده، و برای برسمیت شناساندن "جمهوری ترک قبرس شمالی" و برطرف کردن تهدیدهای آمریکا در شرق مدیترانه شرایط مناسب را فراهم خواهد کرد.

توضیحات:

(1)  در دنیای چند قطبی، اولویت آمریکا در صورت امکان متوقف کردن صعود چین، در غیراین صورت حدالامکان محدود کردن آن، و بویژه برهم زدن اتحاد روسیه - چین و جلوگیری از گسترش "اقدام کمر بند و راه" چین به آسیای غربی و اروپاست.  در عین حال متوقف کردن سمت گیری ترکیه به اوروآسیا الویت بایدن و اکیپ او بشمار میرود.  در این راستا، ضربه زدن به اقتصاد ترکیه، تا دست زدن به تحریکات علیه ترکیه در سوریه و لیبی یک سری ترجیح ها روی میز است.  بدون تردید، امکان عملی شدن این طرح ها بسته به گام هایی دارد که ترکیه برخواهد داشت.

برای ترکیه، همکاری مسکو، تهران، آنکارا در چارچوب "آستانا" و تامین تمامیت ارضی و وحدت سیاسی سوریه درست ترین راه حل است.  آمریکا در سوریه از طریق "هیئت التحریرالشام"  قصد دارد خود را تقویت کند و در این راستا دست به اقداماتی میزند.  آمریکا از اوایل امسال تلاش میکند تا باصطلاح "حکومت آزادیبخش" تحریرالشام را از لیست سازمانهای ترور خارج و در نزد افکار عمومی مشروعیتی برای آن دست و پا کند.  بعلاوه، قصد دارد ترکیه را نیز در مرکز این تلاش خود قرار داده و از این طریق همکاری کشورهای آستانا را بهم زده و دستاوردهای آنرا از میان بردارد.  در حالیکه اولویت ترکیه، پاکسازی اشغال شمال سوریه از وجود PKK/YPG است که تحت حمایت همه جانبه آمریکا قرار دارند. 

برطرف کردن تهدید آمریکا در دست ترکیه است.  دراین راستا، در حل مسئله ادلیب، مسکو - تهران - آنکارا باید در یک محور بهم رسیده و توافق کنند.  بدین وسیله میتوان به مسکو و تهران این مسئله را که الویت ترکیه پاکسازی اشغال شمال سوریه است را تفهیم کرد.

در لحظه کنونی اگر چه در هیئت حاکمه آمریکا در این خصوص بحث و جدل های پرحرارتی انجام می گیرد، ولی باید در نظر داشت که نقطه مشترک بایدن و اکیپ او دوستی با اسرائیل است.  از این رو، این اکیپ با حرارت از پروژه کردستان بزرگ (اسرائیل دوم) پشتیبانی می کند.  این اکیپ از افراطی ترین عناصر ضد ترکیه، روسیه و چین تشکیل یافته است  نیروهایی که بایدن آنرا نمایندگی می کند در مقابل ترکیه، که از محور آتلانتیک خارج شده است، طرفدار شدت عمل است، یعنی سیاست چماق را به سیاست هویچ ترجیح میدهد.

https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/dogu-akdeniz-de-abd-tehdidini-bertaraf-etmek-icin-uygun-firsat-251728

https://www.csis.org/analysis/restoring-eastern-mediterranean-us-strategic-anchor

https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/abd-nin-suriye-de-yeni-strateji-arayisi-252483

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-07-27/search-syria-strategy

 

(2)  در اوایل ژوئن آمریکا در چارچوب مانور نظامی Defender Europe 2021  در "دده آغاج" (نزدیک مرز زمینی ترکیه - یونان) دست به تمرکز قوا زد.  در این رابطه 110 هلی کوپتر Black Howks، 20 هلی کوپتر تهاجمی Apache، 10 هلی کوپتر سنگین نقلیه Cincook، و 1800 وسیله نقلیه اعزام داشت.  همچنین سیستم های پیشرفته رادار که قادر به نظارت بر جزایر شمال اژه و تنگه های ترکیه است، نصب کرد.  خود این اقدامات نشان می دهد که تهدید ترکیه و منطقه از کجا نشات می گیرد، و در عین حال نشان می دهد که همکاری استراتژیک ترکیه با همسایگان و متحدین اش و اهمیت و فوریت این همکاری تا کجاست.  از منظر امریکا نیز چنین است.  چنانکه فرمانده لوجستیک آمریکا در اروپا و آفریقا ژنرال Josh Hirsch  خود شخصن بر انتقال تسلیحات سنگین نظارت کرده و اظهار داشت، "این یک نقطه عطف است".

 https://aydinlik.com.tr/abd-sinirimiza-tank-yigiyor-251706

 

(3)  استراتژی غلط - تهدید فزاینده آمریکا علیه کل منطقه و اوروآسیا


 

استراتژی درست - امنیت پایدار،  در سایه همکاری و اتحاد با کشورهای منطقه در مقابل تهدید مشترک آمریکا


 


No comments: