Apr 2, 2018

مهمانی رضا مریدی؛ چهار دانشمند مبدع ایرانی هم‌صحبت شهریار

مهمانی رضا مریدی  با صادق صبا در رادیو فردا
میزبان این برنامه رضا مریدی است. آقای مریدی اولین ایرانی است که حدود ۱۰ سال پیش در کانادا به مجلس ایالتی انتاریو راه یافت و سپس از نخستین ایرانیانی بود که در خارج از کشور به مقام وزارت رسید. او دانش آموخته فیزیک از دانشگاه تهران و دارای دکتری فیزیک از دانشگاه برونل لندن است.
 

No comments: