ینی ایلینیز اوغورلو اولسون


Jun 27, 2017

یای گلدی

محمد علی

اوشاقلئغئمئزدا یایئن یاخئنلشئب گلمه سینی، قاباقجا مدره سه میزین چیگنینده دایئ نئن دوکانئنا گلن اوشقون، دالئسئ چاغالا، الچه ایله یالما، اقاقیه لرین « بسم» شکیل لی گول لری گؤرسده ردی...

No comments:

Post a Comment